book cover
Type Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความต้องการ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และบริเวณใกล้เคียง / กุลวรา สุวรรณพิมล
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : สถาบันราชภัฏภูเก็ต, 2541
รูปเล่ม137 หน้า : ตาราง
หัวเรื่องการท่องเที่ยว -- วิจัย []
 นักท่องเที่ยว -- วิจัย []
 วิจัย

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา