book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง"การเมือง" ของ "รัฐ" และ "ท้องถิ่น" ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ : รวมบทความวิชาการและงานวิจัย (เล่ม 1-2) การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 (พ.ศ. 2553) = Proceedings of the 11th National Congress on Political Science and Public Administration (2010) / คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้แต่งการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ (ครั้งที่ 11 : 2553 : มหาสารคาม)
ISBN9789741957064
 9789741957064 (ล. 1, ล. 2)
 9789741957064 (ล.1 - 2)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2554
 มหาสารคาม : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม2 เล่ม ; 29 ซม
หัวเรื่องกฎหมาย --สาระสังเขป []
 การบริหารความขัดแย้ง --ไทย --การประชุม []
 การบริหารรัฐกิจ --สาระสังเขป []
 การบริหารรัฐกิจ --ไทย []
 การบริหารรัฐกิจ --ไทย --การประชุม []
 การบริหารรัฐกิจ --ไทย --สาระสังเขป []
 การบริหารรัฐกิจ --ไทย --การประชุม []
 การปกครองท้องถิ่น --รวมเรื่อง --การประชุม []
 การปกครองท้องถิ่น --สาระสังเขป []
 การปกครองท้องถิ่น --ไทย []
 การปกครองท้องถิ่น --ไทย --การประชุม []
 การเมือง --รวมเรื่อง --การประชุม []
 การเมือง --รวมเรื่อง --การประชุม []
 การเมือง --สาระสังเขป []
 ความขัดแย้งทางการเมือง --การประชุม []
 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ --รวมเรื่อง --การประชุม []
 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ --รวมเรื่อง []
 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ --รวมเรื่อง --การประชุม []
 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ --สาระสังเขป []
 ไทย --การเมืองและการปกครอง []
 รัฐประศาสนศาสตร์ --รวมเรื่อง []
 รัฐประศาสนศาสตร์ --วิจัย --สาระสังเขป []
 รัฐประศาสนศาสตร์ --ไทย --การประชุม []
 รัฐประศาสนศาสตร์ --ไทย --การประชุม []
 รัฐประศาสนศาสตร์ --ไทย --สาระสังเขป []
 รัฐศาสตร์ --รวมเรื่อง []
 รัฐศาสตร --ไทย --การประชุม []
 รัฐศาสตร์ --ไทย --การประชุม []
 รัฐศาสตร์ --ไทย --สาระสังเขป []

1
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

Loading items...

2
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Loading items...

3
 มหาวิทยาลัยบูรพา

169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ. ชลบุรี 20131

Loading items...

4
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

Loading items...

5
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85 ตำบล เมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี 34190

Loading items...

6
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280

Loading items...

7
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Loading items...

8
 มหาวิทยาลัยมหิดล

25/25 หมู่ 5 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา​ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา