book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง10 แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ : ความหมาย การวัด / พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ
ผู้แต่งพิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ
ISBN9742310343
 9742310343 100 บาท
 9789742310349
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2545
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 3
 พิมพ์ครั้งที่ 5 (เพิ่มเติมและปรับปรุง)
 พิมพ์ครั้งที่ 5
 พิมพ์ครั้งที่ 6 [เพิ่มเติมและปรับปรุง]
 พิมพ์ครั้งที่ 6
รูปเล่ม144 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
หัวเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 การบริหารองค์การ
 ความเครียดในการทำงาน
 ความพอใจในการทำงาน
 คุณภาพชีวิต
 แบบสอบถาม
 ผู้นำ
 ภาวะผู้นำ
 Organizational structure
 Quality Of life
 การบริหารคุณภาพโดยรวมในภาครัฐ
 การบริหารรัฐกิจ
 รัฐประศาสนศาสตร์
 องค์การ

1

Loading items...

2
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

Loading items...

3
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Loading items...

4

Loading items...

5
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Loading items...

6

Loading items...

7

Loading items...

8

Loading items...

9

Loading items...

10

Loading items...

11
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เลขที่ 680 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000

Loading items...

12
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา