แจ้งการปิดปรับปรุงระบบ วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562

เนื่องด้วยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาจะดำเนินการปรับปรุงเครื่องบริการสืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมผ่าน"&"nbsp;http://uc.thailis.or.th"&"nbsp;ในวันศุกร์ 27 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา20.00-23.00ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถใช้ระบบในช่วงเวลาดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

วันที่ประกาศ : 26 Dec 2019 14:56


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา