แจ้งการปรับปรุงระบบ

เนื่องด้วยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา จะดำเนินการปรับปรุงเครื่อง Server สำหรับให้บริการตรวจสอบอัพโหลดระเบียนและบริการสืบค้นข้อมูลผ่านhttp://uc.thailis.or.th""&"amp;"nbsp;ในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถใช้ระบบในช่วงเวลาดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

วันที่ประกาศ : 22 Nov 2019 09:53


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา