เรียนเชิญสมาชิกตัวแทนห้องสมุดเข้าร่วมประชุมประจำปี 2561

วันจันทร์ ที่ 19 และอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

วันที่ประกาศ : 07 Fab 2018 08:57