Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสร้างพยาบาลชุมชนเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ระยะที่ 2 กรณีศึกษา : ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จ...
ชื่อผู้แต่งประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกWY 20.5 ป171ค 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบท จากข้อมุลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี2556 / คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒ...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.).
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อัพทรูยู ครีเอทนิว, 2556.
เลขเรียกHN700.55 ร451 2556,519.86 ค 121ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา