Found: 12,708  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
12,706
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่อง๑๐๐ ปี ไกลบ้าน...ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง [videorecording(DVD)] / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ธ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12,707
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่อง๒๕ ปี สปช.๒เติมรักให้โลก เฉลิมพระชนพรรษา ๗ รอบ [Sound recording] / กรมประชาสัมพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมประชาสัมพันธ์, มปป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12,708
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่อง๗ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี : พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา [Electronic file] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศีกษ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศีกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศีกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา