Found: 2,315  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2,296
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่แผนผัง เขตหนองแขม [map] / กรมแผนที่ทหาร.
ชื่อผู้แต่งกรมแผนที่ทหาร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, [25--?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2,297
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่แสดงการจัดลำดับความสำคัญในการใช้ประโยชน์พื้นที่ศักยภาพดินลูกรังและหินผุของทั้งประเทศ [map] / ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2558.
เลขเรียกG7963.A6 ผ83 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2,298
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่แสดงกิจกรรมทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การประมง และบริเวณที่ดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำรอ...
ชื่อผู้แต่งโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประมงบริเวณทะเลสาบสงขลา. กรมประมง.
พิมพลักษณ์สงขลา : โครงการ, 2547.
เลขเรียกG4083 ค49ผ 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2,299
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่แสดงชนิดหินของประเทศไทย [map] : ฉบับประชาชน พ.ศ.2546 / กรมทรัพยากรธรณี.
ชื่อผู้แต่งกรมทรัพยากรธรณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรธรณี, 2546.
เลขเรียกG8026.H1 ท46ผ 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2,300
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่แสดงทางหลวงภาคกลาง [map] = Highway map Center region / สโมสรกรมทางหลวง.
ชื่อผู้แต่งสโมสรกรมทางหลวง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สโมสร, [25--]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2,301
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่แสดงทางหลวงภาคเหนือ [map] = Highway map Northern region / สโมสรกรมทางหลวง.
ชื่อผู้แต่งสโมสรกรมทางหลวง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สโมสร, [25--]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2,302
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่แสดงทางหลวงภาคใต้ [map] = Highway map southern region / สโมสรกรมทางหลวง.
ชื่อผู้แต่งสโมสรกรมทางหลวง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สโมสร,[25--]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2,303
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่แหล่งโบราณคดีภาคกลาง [map] = Map of archaeological sites in the Central / ประมวลโดย โครงการ...
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร. กองโบราณคดี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2533.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2,304
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่แหล่งโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [map] = Map of archaeological sites in the Northeast / ป...
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร. กองโบราณคดี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2533.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2,305
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่แหล่งโบราณคดีภาคเหนือ [map] = Map of archaeological sites in the North / ประมวลโดย โครงการส...
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร. กองโบราณคดี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2533.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2,306
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่แหล่งโบราณคดีภาคใต้ [map] = Map of archaeological sites in the South / ประมวลโดย โครงการสำร...
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร. กองโบราณคดี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2533.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2,307
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่โบราณคดีประเทศไทย [map] = Archeological map of Thailand / กองโบราณคดี กรมศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร. กองโบราณคดี.
พิมพลักษณ์พระนคร : กรมแผนที่ทหารบก, [25--]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2,308
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่โลก [map] = Map of the World / ศูนย์แผนที่พรานนกวิทยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์แผนที่พรานนกวิทยา, [2547].
เลขเรียกG3200 ผ8 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2,309
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่ไต้หวัน, สาธารณรัฐจีน [map] / จัดพิมพ์โดย กรมประชาสัมพันธ์ สาธารณรัฐจีน.
ชื่อผู้แต่งสาธารณรัฐจีน. กรมประชาสัมพันธ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2,310
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแม่ฮ่องสอน [map] / สำนักพิมพ์สารคดี.
ชื่อผู้แต่งสำนักพิมพ์สารคดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์, [254-]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา