Found: 2,310  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2,296
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่แสดงทางหลวงภาคเหนือ [map] = Highway map Northern region / สโมสรกรมทางหลวง.
ชื่อผู้แต่งสโมสรกรมทางหลวง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สโมสร, [25--]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2,297
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่แสดงทางหลวงภาคใต้ [map] = Highway map southern region / สโมสรกรมทางหลวง.
ชื่อผู้แต่งสโมสรกรมทางหลวง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สโมสร,[25--]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2,298
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่แหล่งโบราณคดีภาคกลาง [map] = Map of archaeological sites in the Central / ประมวลโดย โครงการ...
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร. กองโบราณคดี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2533.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2,299
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่แหล่งโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [map] = Map of archaeological sites in the Northeast / ป...
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร. กองโบราณคดี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2533.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2,300
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่แหล่งโบราณคดีภาคเหนือ [map] = Map of archaeological sites in the North / ประมวลโดย โครงการส...
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร. กองโบราณคดี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2533.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2,301
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่แหล่งโบราณคดีภาคใต้ [map] = Map of archaeological sites in the South / ประมวลโดย โครงการสำร...
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร. กองโบราณคดี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2533.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2,302
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่โบราณคดีประเทศไทย [map] = Archeological map of Thailand / กองโบราณคดี กรมศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร. กองโบราณคดี.
พิมพลักษณ์พระนคร : กรมแผนที่ทหารบก, [25--]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2,303
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่โลก [map] = Map of the World / ศูนย์แผนที่พรานนกวิทยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์แผนที่พรานนกวิทยา, [2547].
เลขเรียกG3200 ผ8 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2,304
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่ไต้หวัน, สาธารณรัฐจีน [map] / จัดพิมพ์โดย กรมประชาสัมพันธ์ สาธารณรัฐจีน.
ชื่อผู้แต่งสาธารณรัฐจีน. กรมประชาสัมพันธ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2,305
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแม่ฮ่องสอน [map] / สำนักพิมพ์สารคดี.
ชื่อผู้แต่งสำนักพิมพ์สารคดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์, [254-]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2,306
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแอฟริกา [map] : สำรวจร่องรอยอารยธรรม / produced by National Geographic Maps for National Geogr...
ชื่อผู้แต่งNational Geographic Maps (Firm).
พิมพลักษณ์Washington, D.C. : National Geographic Society, 2005.
เลขเรียกG8201.E2 N3 2005
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2,307
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแอ่งเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ [map] / สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, 2546.
เลขเรียกG2376 ก4อ 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2,308
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล [map].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โฮมบายเออร์ไกด์, 2546.
เลขเรียกG2379.B3 ค49 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2,309
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องโครงการถนนวงแหวนรอบนอกด้านใต้ [map] / จัดทำโดย อสังหาริมทรัพย์ นิตยสารในเครือประชาชาติธุรกิจ.
ชื่อผู้แต่งกรมทางหลวง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : มปพ., [25--]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2,310
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องโลกยามราตรี [cartographic material] = Earth at night / produced by National Geographic Maps, A...
ชื่อผู้แต่งNational Geographic Society (U.S.).
พิมพลักษณ์Washington, D.C. : National Geographic Society, 2004.
เลขเรียกG3201.A4 N3 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา