Found: 2,461,802  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2,456,536
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไฟฟ้าเบื้องต้นและงานไฟฟ้าทั่วไป / ณรงค์ ชอนตะวัน.
ชื่อผู้แต่งณรงค์ ชอนตะวัน.
พิมพลักษณ์[ม.ป.พ. : ม.ป.ท], [2550].
เลขเรียก537 ณ211ฟ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
2,456,537
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไฟฟ้าเบื้องต้นและอะตอม / ธีระ วงศ์เนตร
ชื่อผู้แต่งธีระ วงศ์เนตร
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2553.
เลขเรียกQC534 ธ661ฟ 2553,537 ธ3711ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2,456,538
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไฟฟ้าเรื่องน่าร้ [VDO-TAPE]
เลขเรียกVDO-TAPE
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2,456,539
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไฟฟ้าแม่เหล็ก : ทฤษฎีโดยสรุปพร้อมตัวอย่างการคำนวณตรงตามหลักสูตรวิชาชีพฟิสิกส์พื้นฐานระดับอุดมศึกษา /...
ชื่อผู้แต่งวิไลวรรณ ภูละออ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537
เลขเรียก537 ว735ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2,456,540
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไฟฟ้าและสภาวะแม่เหล็ก / รอบิน เคอร์รอด ; แปลโดย อิราวดี ไตลังคะ ; ภาพโดยเท็ด เอแวนส์.
ชื่อผู้แต่งเคอร์รอด, รอบิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทฟาร์อีสต์พับลิเกชั่น, 2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2,456,541
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไฟฟ้าและสภาวะแม่เหล็ก / รอบิน เคอร์รอด ; ภาพประกอบโดย เท็ด เอแวนส์ ; อิราวดี ไตลังคะ, แปล
ชื่อผู้แต่งเคอร์รอด, รอบิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟาร์อีสต์ลิเกชั่น, ค.ศ. 2000 [2543]
เลขเรียก621.3 ค59ฟ ค.ศ. 2000 [2543]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2,456,542
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไฟฟ้าและอิเลคตรอนิคส์เบื้องต้น / สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ ปัญญาแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น), 2528
เลขเรียก537 ส16ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2,456,543
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไฟฟ้าและอิเลคตรอนิคส์เบื้องต้น / สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ ปัญญาแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2531.
เลขเรียกQC522 ส282ฟ 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2,456,544
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไฟฟ้าและอิเลคตรอนิคส์เบื้องต้น / สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว, แปลเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ ปัญญาแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2524
เลขเรียกTK146 ส-ฟ 2524,537 ส282ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2,456,545
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไฟฟ้าและอิเลคตรอนิคส์เบื้องต้น / สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว.
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ ปัญญาแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่ (ไทย-ญี่ปุ่น), 2534.
เลขเรียก537 ส282ฟ 2534 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2,456,546
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไฟฟ้าและอิเลคตรอนิคส์เบื้องต้น / สมศักดิ์ ปัญญแก้ว
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ ปัญญาแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2522.
เลขเรียกTK7872.C65 ส4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2,456,547
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไฟฟ้าและอิเลคตรอนิคส์เบื้องต้น / สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว.
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ ปัญญาแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2527.
เลขเรียกQC522 ส4 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2,456,548
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไฟฟ้าและอิเลคตรอนิสค์เบื้องต้น / สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว.
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ ปัญญาแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) , 2528.
เลขเรียก537.5 ส282ฟ/4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2,456,550
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์เบื้องต้น / สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ ปัญญาแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2531.
เลขเรียกTK7872.C65 ส4 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา