Found: 2,287,697  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2,199,076
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารภาพถ่าย หลักฐานประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน / ของ ภานี แจ้งอักษร
ชื่อผู้แต่งภานี แจ้งอักษร
พิมพลักษณ์สงขลา : โรงเรียนมหาวชิราวุธ, 2539.
เลขเรียก371.14
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
2,199,077
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารภาษาฝรั่งเศสที่เกี่ยวกับการเมือง / สุมิตรา บัฟฟี.
ชื่อผู้แต่งสุมิตรา บัฟฟี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯมหานคร : อรุณการพิมพ์, 2524.
เลขเรียก320.44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2,199,078
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับการเมือง / สุมิตรา บัฟฟี
ชื่อผู้แต่งสุมิตรา บัฟฟี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2524.
เลขเรียกPC2115 ส843อ 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2,199,079
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับความรู้ด้านการสื่อสารมวลชน / เตือนใจ จุลดุลย์
ชื่อผู้แต่งเตือนใจ จุลดุลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2521.
เลขเรียกPC2115 ต832 2521,448 ต85อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2,199,080
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส / สุมิตรา บัฟฟี
ชื่อผู้แต่งสุมิตรา บัฟฟี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2538.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2,199,081
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ทั่วไปและภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว / อรุณทวดี พัฒนิบูลย์.
ชื่อผู้แต่งอรุณทวดี พัฒนิบูลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2521.
เลขเรียกDC29 .อ47,448 อ47อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2,199,082
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม / ส่งศรี ศรีจันทราพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งส่งศรี ศรีจันทราพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2526.
เลขเรียก338.54
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2,199,083
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารภาษีอากร ฉบับพิเศษ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมนิติ จำกัด, 2525.
เลขเรียก336.2
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2,199,084
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารภาษีอากรฉบับพิเศษ / กองบรรณาธิการวารสารภาษีอากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2525.
เลขเรียกHJ3638 อ7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2,199,085
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารภูมิศาสตร์ประเทศไทย : ชุดที่ 1 สภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ : ดินในประเทศไทย / เรียบเรียงโดย ธน...
ชื่อผู้แต่งธนิต ทองจุฑา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติ สภาวิจัยแห่งชาติ., [253-].
เลขเรียกS591 ธ262
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2,199,086
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารภูมิศาสตร์ประเทศไทย : ชุดที่ 1 สภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ : พืชพรรณธรรมชาิติ / เรียบเรียงโดย ...
ชื่อผู้แต่งบุญชนะ กลั่นคำสอน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาวิจัยแห่งชาติ, [251?].
เลขเรียกSD235.T35 บ422
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2,199,087
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารภูมิศาสตร์ประเทศไทย : ชุดที่ 1 สภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ : ภูมิอากาศของประเทศไทย / เรียบเรีย...
ชื่อผู้แต่งเกษม สุขะบิณฑะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติ สภาวิจัยแห่งชาติ ;, [253?].
เลขเรียกGB306 ก786
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2,199,088
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารภูมิศาสตร์ประเทศไทย ชุดที่ 1 สภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ดินในประเทศไทย / ธนิดา ทองจุฑา
ชื่อผู้แต่งธนิดา ทองจุฑา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติ สภาวิจัยแห่งชาติ, 2525
เลขเรียก631.4 ธ15อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2,199,089
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารภูมิศาสตร์ประเทศไทย ชุดที่ 2(สภาพสังคม) : การตั้งถิ่นฐานในชนบทของประเทศไทย / มนู วัลยะเพ็ชร
ชื่อผู้แต่งมนู วัลยะเพ็ชร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติ สภาวิจัยแห่งชาติ, (2525)
เลขเรียก301.35 ม15อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2,199,090
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารภูมิศาสตร์ประเทศไทย. ชุดที่ 1 สภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ดินในประเทศไทย / ธนิต ทองจุฑา
ชื่อผู้แต่งธนิต ทองจุฑา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาวิจัยแห่งชาติ, [25--]
เลขเรียกS591 .ธ15อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา