Found: 11  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
1
image
Type Visual
TitleCó một vùng văn hóa MeKong = Does a Mekong cultural area exist? / Phạm Đức Dương.
AuthorPhạm, Đức Dương.
Imprint[Hà Nội] : Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2007.
Libraryมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
Type Visual
TitleCú pháp tiếng Việt.
AuthorNguyen Van Hiep.
Imprint[TP. Hồ Chí Minh] :Khoa học xã hội, 2009.
Libraryมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
Type Visual
TitleGiáo dục Pháp - Việt ở Bắc Kỳ (1884 - 1945).
ImprintHo chi minh, Nha xuat ban khoa hoc xa hoi: 2012.
Libraryมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
Type Visual
TitleLịch sử từ vựng tiếng Việt.
ImprintHà Nội :Khoa học xã hội,2003.
Libraryมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
Type Visual
TitleNgữ học trẻ 2008 :diễn đàn học tập và nghiên cứu.
AuthorGS.TS Le quang thiem.
ImprintHà Nội :Hội ngôn ngữ học Việt Nam,2009.
Libraryมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
Type Visual
TitleNgữ pháp Việt Nam :phần câu / Diệp Quang Ban.
AuthorDiệp Quang Ban.
Imprint[Hà Nội] :Nhà xuất bản Đại học sư phạm,2004.
Libraryมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
Type Visual
TitleNhững vấn đề vǎn học và ngôn ngữ học :30 nǎm thông tin các khoa học ngữ vǎn /Lê Sơn, chủ biên.
AuthorLê, Xuân Vĩnh.
ImprintHà Nội : Khoa học xã hội, 2003.
Libraryมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
Type Visual
TitleTìm hiẻu lịch sủ - Chu Quoc Nuóc / Hoang Xuan viet.
AuthorHoang Xuan viet.
ImprintHa noi : Van hoa thong tin, 2007.
Libraryมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
Type Visual
TitleTừ điẻ̂n Anh-Việt = English-Vietnamese dictionary.
AuthorHoang Van Loc.
ImprintHò̂ Chí Minh : Nhà Xuá̂t Bản Dong nai, 1994.
Libraryมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
Type Visual
TitleTù'' điên tiêng viêt.
AuthorTrung Tam Tu Dicn Hoc.
ImprintHà Nôi : Da Nang , 2005.
Libraryมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
Type Visual
TitleViet nam Su Lu''o''c / Tran Trong Kim.
AuthorTran Trong Kim. 1882-1953.
ImprintHo chi Minh : Tong hop thanh pho ho chi Minh , 2008.
Libraryมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี