Found: 23  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCac bai giang ve tu tuong phuong dong / Tran Dinh Huou.
ชื่อผู้แต่งTran, Dinh Huou.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi, 2007.
เลขเรียก100
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCac binh dien cua tu va tu tieng viet / Do Huu Chau.
ชื่อผู้แต่งDo, Huu Chau
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi, 1999.
เลขเรียก495.922
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDo gom trong van hoa am thuc Viet Nam - Ha Noi / Tran Quoc Vuong, Nguyen Thi Bay.
ชื่อผู้แต่งTran, Quoc Vuong
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Van Hoa - Thong Tin, 2006.
เลขเรียก390.9597
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGiao trinh kinh te chinh tr! mac - lenin : Dung cho cac khoi nganh khong chuyen kinh te-Quan tri ki...
ชื่อผู้แต่งPhung, Minh Trang.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Chinh Tri Quoc Gia, 2008.
เลขเรียก327.597
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan mac tu : tac pham va loi binh / Ton Thao Mien.
ชื่อผู้แต่งTon, Thao Mien
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Van Hoc, 2007.
เลขเรียก895.922
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKy thuat Viet Tin / Tran Quang.
ชื่อผู้แต่งTran, Quang.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi, 2006.
เลขเรียก070.43
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLe tuc trong gia dinh nguoi viet / Bui Xuan My.
ชื่อผู้แต่งBui, Xuan My
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Van Hoa - Thong Tin, 2007.
เลขเรียก390.9597
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLuat di san van hoa va van ban huong dan thi hanh / Nguyen Duy Hung.
ชื่อผู้แต่งNguyen, Duy Hung
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Chinh Tri Quoc Gia, 2007.
เลขเรียก340.11
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMieng ngon Ha Noi / Vu Bang.
ชื่อผู้แต่งVu, Bang.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Van Hoa - Thong Tin, 2006.
เลขเรียก641.3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNgu phap tieng viet thuc hand = a practical grammar of Vietnamese / Nguyen Chi Hoa.
ชื่อผู้แต่งNguyen, Chi Hoa
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi, 2006.
เลขเรียก495.922
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNha su hoc Dang Xuan Bang va bo viet su cuong muc tiet yeu / Hoang Van Lau.
ชื่อผู้แต่งHoang, Van Lau.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, 2000.
เลขเรียก907.202
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNhung van de ngu phap tieng viet hien dai / Luu Van Lang.
ชื่อผู้แต่งLuu, Van Lang.
พิมพลักษณ์TP-Hochi Minh : Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xc Hoi, 2007.
เลขเรียก495.922
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPhong cach hoc Tieng Viet / Nguyen Thai Hoa.
ชื่อผู้แต่งNguyen Thai Hoa.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Giao Duc, 2006.
เลขเรียก495.922
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPhong tuc Viet Nam : phong tuc gia dinh, xa hoi, le tet / Thanh Liem.
ชื่อผู้แต่งThanh, Liem.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Van Hoa - Thong Tin, 2007.
เลขเรียก390.9597
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTho tan Da : tac pham va loi binh / Tuan Thanh, Vu Nguyen.
ชื่อผู้แต่งTuan, Thanh.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Van Hoc, 2007.
เลขเรียก895.922
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา