Found: 96  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องDTech : Thailand Defence Technology Journal / สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบัน, 2561-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องPC today TechOn.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดิแอสไพเรอร์กรุ๊ป จำกัด, 2557-.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องPULINET Journal.
พิมพลักษณ์ปัตตานี : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2557-.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องกฤษฎีกาสาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2557-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการพิมพ์สกรีน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย, 2557-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องฅนคิดบวก [วารสาร]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ เฟิสท์ ออฟเซท (1993), 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
7
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องฅนคิดบวก = Konkidbuak Magazine.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทไร้ท์มีเดียคอร์ปอเรชั่นจํากัด.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องจดหมายข่าวศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2557-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องจดหมายข่าวสารไทยศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
10
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องจุลสารวิชาการการท่องเที่ยว = TAT Tourism Journal
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2557-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องซินโครตรอน แมกกาซีน = Synchrotron Magazine
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน), 2557-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
12
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องดีเอ็มเอ = Digital Media Animation Television
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท มีเดีย ริช แอสโซซิเอท จำกัด, 2557-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
13
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องท่องอุทยานแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2557-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
14
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องนิตยสารจีคิวไทยแลนด์ = GQ Thailand [นิตยสาร]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เซเรนดิพิตี้ มีเดีย, [2557]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
15
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องบูรพาเวชสาร = Burapha Journal of Medicine.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ซีลลอส อาร์ต ดีไซน์, 2557-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา