Found: 18  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องABAC Journal
พิมพลักษณ์Bangkok : Assumption University, 2014-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยบูรพา
สหบรรณานุกรมแห่งชาติ
2
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องApplied Environmental Research.
พิมพลักษณ์Bangkok : Environmental Research Institute, 2014-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องASEAN Journal of Education [journal]
พิมพลักษณ์Bangkok : Research and Development Institute Suan Dusit University, [2014]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องASEAN Journal of Management & Innovation.
พิมพลักษณ์Bangkok : Stamford International University, 2014-.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องASR: Chiang Mai University of Social Sciences and Humanities.
พิมพลักษณ์Chiang Mai : Chiang Mai University, 2014-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องChiang Mai Journal of Science
พิมพลักษณ์Chiangmai : Faculty of Science. Chiang Mai University, 2014-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องDiscover
พิมพลักษณ์Colorado : Buena vista magazine, 2014
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องForbes Asia
พิมพลักษณ์New York : Forbes, 2014-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องInternational Journal of Accounting Practice and Research.
พิมพลักษณ์Bangkok : ToknowPress, 2014-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องInternational journal of public and private management.
พิมพลักษณ์Chonburi : Burapha University, 2014-.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องKing Mongkut''s University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and ...
พิมพลักษณ์Bangkok : King Mongkut''s University of Technology North Bangkok, 2014-.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องKing Mongkut''s University of Technology North Bangkok international journal of applied science and ...
พิมพลักษณ์Bangkok : King Mongkut''s University of Technology North Bangkok, 2014-
เลขเรียก070.175 K52K
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องPopular Science
พิมพลักษณ์New York : Popular Science, 2014-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
14
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องRSU Internatinal Journal of College of Government [journal]
พิมพลักษณ์Pathumthani : College of Government Rangsit University, 2014
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องSoutheast Asian journal of economics [Journal]
พิมพลักษณ์Bangkok : Chulalongkorn University, [2014]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา