Found: 2,413  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2,356
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องแววเผด็จการ [videorecording] / สถาบันสหสวรรษ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันสหสวรรษ, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2,357
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องแสงทองแห่งท้องทะเล [soundrecording] / สยาม ไฮไลซ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยาม ไฮไลซ์, [2551].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2,358
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องแสงสว่างของชีวิต [sound recording] / หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา : สถาบันบันลือธรรม, [2551].
เลขเรียกBQ5345 ส82 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2,359
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องแสงส่องใจ. (อันดับ 14) [sound recording] / สมเด็จพระญาณสังวร สมเเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ชื่อผู้แต่งญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก, สมเด็จพระ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ป.]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2,360
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องแสงเดือน :MAGIC BEAMS [Music]
พิมพลักษณ์2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2,361
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องแสงเทียน = Candlelight blues [sound recording] / พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.
ชื่อผู้แต่งภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เมโทรแผ่นเสียง-เทป (1981), 2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2,362
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องแหล่อมตะ พระพยอม 1 [Cassette Tape] / บริษัทโรต้าแผ่นเสียง-เทป จำกัด
ชื่อผู้แต่งบริษัทโรต้าแผ่นเสียง-เทป จำกัด
พิมพลักษณ์[2542?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2,363
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องโครงการความรู้ด้านการบริการเอกสารจดหมายเหตุ [video recording] : เครื่องมือแนะนำขั้นตอนการใช้บริการเอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2,364
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องโครงการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภคและเสริมสร้างความเป็นธรรมทางการค้า [sound recording] / กรมการค้...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการค้าภายใน, [2541?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2,365
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ [computer file] / กลุ่มงานวิชาการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2,366
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำพิพิธภัณฑ์เสียงหมอลำกลอนสืบสานวัฒนธรรมอีสานใต้ ปี 2554 [sound recording] : คู่หมอลำกลอ...
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ เพ็งจันทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการฯ, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2,367
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำพิพิธภัณฑ์เสียงหมอลำกลอนสืบสานวัฒนธรรมอีสานใต้ ปี 2554 [sound recording] : คู่หมอลำกลอ...
ชื่อผู้แต่งจำรัส บุบผา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการฯ, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2,368
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำพิพิธภัณฑ์เสียงหมอลำกลอนสืบสานวัฒนธรรมอีสานใต้ ปี 2554 [sound recording] : คู่หมอลำกลอ...
ชื่อผู้แต่งจำลอง สิงห์โต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการฯ, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2,369
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำพิพิธภัณฑ์เสียงหมอลำกลอนสืบสานวัฒนธรรมอีสานใต้ ปี 2554 [sound recording] : คู่หมอลำกลอ...
ชื่อผู้แต่งบัวดี คนเที่ยง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการฯ, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2,370
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำพิพิธภัณฑ์เสียงหมอลำกลอนสืบสานวัฒนธรรมอีสานใต้ ปี 2554 [sound recording] : คู่หมอลำกลอ...
ชื่อผู้แต่งบัวศรี เหมแดง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการฯ, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา