Found: 2,476  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2,341
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเสวนาบ่ายวันพฤหัส "เรื่องทิศทางการศึกษาไทย" [sound recording] / โดย ศ.สิวรักษ์.
ชื่อผู้แต่งศ.สิวรักษ์.
พิมพลักษณ์[นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ม.ป.ป.]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2,342
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเสวนาวรรณกรรม เรื่อง "ผู้เสพและผู้สร้างวรรณกรรม" [sound recording]
พิมพลักษณ์[นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2541]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2,343
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเสียงขลุ่ยคงเหลือเพียงแค่ตำนานหากไร้ผู้สืบทอด [Audio CD]
พิมพลักษณ์2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2,344
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเสียงทิพย์เสียงธรรมชุดที่ 15 เรื่อง รู้สังขาร [Sound Recording] / วัดสวนแก้ว
ชื่อผู้แต่งวัดสวนแก้ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2,345
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเสียงทิพย์เสียงธรรมชุดที่ 20 เรื่อง ภาษาคนภาษาธรรม [Sound Recording] / วัดสวนแก้ว
ชื่อผู้แต่งวัดสวนแก้ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2,346
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเสียงทิพย์เสียงธรรมชุดที่ 16 เรื่อง ถอนรักหักชัง [Sound Recording] / วัดสวนแก้ว
ชื่อผู้แต่งวัดสวนแก้ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2,347
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเสียงทิพย์เสียงธรรมชุดที่ 21 เรื่อง โลภ-โกรธ-หลง [Sound Recording] / วัดสวนแก้ว
ชื่อผู้แต่งวัดสวนแก้ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2,348
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเสียงทิพย์เสียงธรรมชุดที่ 22 เรื่อง ลึกซึ้ง ลึกลับ [Sound Recording] / วัดสวนแก้ว
ชื่อผู้แต่งวัดสวนแก้ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2,349
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเสียงทิพย์เสียงธรรมชุดที่ 24 เรื่อง ปมเด่นปมด้อย [Sound Recording] / วัดสวนแก้ว
ชื่อผู้แต่งวัดสวนแก้ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2,350
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเสียงทิพย์เสียงธรรมชุดที่ 25 เรื่อง เห็นชอบดีกว่าขอบเห็น [Sound Recording] / วัดสวนแก้ว
ชื่อผู้แต่งวัดสวนแก้ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2,351
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเสียงทิพย์เสียงธรรมชุดที่ 26 เรื่อง เทศน์ปฏิรูปงานศพ [Sound Recording] / วัดสวนแก้ว
ชื่อผู้แต่งวัดสวนแก้ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2,352
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเสียงทิพย์เสียงธรรมชุดที่ 29 เรื่อง ทำจิตให้บริสุทธิ์ [Sound Recording] / วัดสวนแก้ว
ชื่อผู้แต่งวัดสวนแก้ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2,353
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเสียงทิพย์เสียงธรรมชุดที่ 30 เรื่อง บัญญัตสัตตบุรุษ [Sound Recording] / วัดสวนแก้ว
ชื่อผู้แต่งวัดสวนแก้ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2,354
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเสียงทิพย์เสียงธรรมชุดที่ 31 เรื่อง แก่นพุทธศาสตร์ [Sound Recording] / วัดสวนแก้ว
ชื่อผู้แต่งวัดสวนแก้ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2,355
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเสียงทิพย์เสียงธรรมชุดที่ 32 เรื่อง ยอมจนเพื่อชาติรวย [Sound Recording] / วัดสวนแก้ว
ชื่อผู้แต่งวัดสวนแก้ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา