Found: 2,472  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2,326
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเลขานุการที่รัก [sound recording]/ สโมสรนักขาย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สโมสร, [2530?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2,327
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเสนาะศัพท์สดับทำนองร้อยกรองไทย [sound recording] / โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน, องค์การสื่อสารมว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน, 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2,328
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเสภาขุนช้าง-ขุนแผน ตอนขึ้นเรือนขุนช้าง [Cassette Tape] / กรมศิลปากร
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามรัฐ, 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2,329
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเสภาเสนาะคำหวานและคีตศิลป์เสนาะดุริยางค์ [sound recording] / ผู้ขับเสภาและขับร้อง : เลื่อน สุนทรวาทิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ซี.พี.ออลล์, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2,330
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเสวนาทางวิชาการ [sound recording]
พิมพลักษณ์[นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ม.ป.ป.]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2,331
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเสวนาทางวิชาการ [sound recording]. ครั้งที่ 6 เรื่อง "เรียน 50 มหาวิทยาลัยในอเมริกาผ่าน NTU"
พิมพลักษณ์[นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ม.ป.ป.]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2,332
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "หนังสือดี 100 เล่ม จริงหรือ" [sound recording]
พิมพลักษณ์[นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2541]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2,333
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเสวนาทางวิชาการเรื่อง "การเมืองมาเลเซียมีผลกระทบอะไรกับไทย" [sound recording]
พิมพลักษณ์[นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ม.ป.ป.]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2,334
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเสวนาทางวิชาการเรื่อง "นาย" [sound recording]
พิมพลักษณ์[นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ม.ป.ป.]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2,335
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเสวนาทางวิชาการเรื่อง "วิกฤติเศรษฐกิจไทย" [sound recording]
พิมพลักษณ์[นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2541]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2,336
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเสวนาทางวิชาการเรื่อง "สุนทรภู่" [sound recording]
พิมพลักษณ์[นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2541]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2,337
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเสวนาบ่ายวันพฤหัส "เรื่องทิศทางการศึกษาไทย" [sound recording] / โดย ศ.สิวรักษ์.
ชื่อผู้แต่งศ.สิวรักษ์.
พิมพลักษณ์[นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ม.ป.ป.]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2,338
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเสวนาวรรณกรรม เรื่อง "ผู้เสพและผู้สร้างวรรณกรรม" [sound recording]
พิมพลักษณ์[นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2541]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2,339
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเสียงขลุ่ยคงเหลือเพียงแค่ตำนานหากไร้ผู้สืบทอด [Audio CD]
พิมพลักษณ์2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2,340
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเสียงทิพย์เสียงธรรมชุดที่ 15 เรื่อง รู้สังขาร [Sound Recording] / วัดสวนแก้ว
ชื่อผู้แต่งวัดสวนแก้ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา