Found: 2,413  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2,251
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเริ่มต้น ฝึกพูดฝรั่งเศส [sound recording] / โดยสุวรรณา ประดับวัฒนางกรู
ชื่อผู้แต่งสุวรรณา ประดับวัฒนางกรู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไลบรารี่, 2541.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2,252
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเริ่มต้นฝึกพูดญี่ปุ่น [sound recording] / โดยศิริอร สายสุพรรณ
ชื่อผู้แต่งศิริอร สายสุพรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไลบรารี่, 2541.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2,253
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเริ่มต้นฝึกพูดอังกฤษ 365 วัน [sound recording] / โดยคงกฤช ชาญสัมพันธ์
ชื่อผู้แต่งคงกฤช ชาญสัมพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไลบรารี่, c1999.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2,254
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเริ่มต้นฝึกพูดอังกฤษง่าย ๆ [sound recording]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ไลบรารี่ จำกัด, 2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2,255
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเริ่มต้นฝึกพูดอังกฤษง่าย ๆ / โดย โทนี่ คาร์นีย์ ; อธิบายไทยโดย พุทธิรักษ์ เป็นสุข
ชื่อผู้แต่งคาร์นีย์, โทนี่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สกอลลาร์, 2549.
เลขเรียกPE1131 ค335ร 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2,256
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเริ่มต้นฝึกพูดอังกฤษง่าย ๆ [sound recording] / โดยToney Carney ; อธิบายไทยโดยพุทธิรักษ์ เป็นสุข
ชื่อผู้แต่งCarney, Tony.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สกอลลาร์, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2,257
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเริ่มต้นฝึกพูดอังกฤษง่าย ๆ [sound recording] / โดยToney Carney ; อธิบายไทยโโยพุทธิรักษ์ เป็นสุข
ชื่อผู้แต่งCarney, Tony.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไลบรารี่, 2541.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2,258
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเริ่มต้นฝึกอังกฤษแบบออโตเมติก [sound recording] / โดยคงกฤช ชาญสัมพันธ์
ชื่อผู้แต่งคงกฤช ชาญสัมพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไลบรารี่, c1999.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2,259
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเริ่มต้นฝึกอังกฤษไว้คุยกับเพื่อนต่างชาติ [sound recording] / Tony Carney.
ชื่อผู้แต่งCarney, Tony.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไลบรารี่, c1999.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2,260
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเริ่มต้นฟุดฟิดอังกฤษง่าย ๆ / โดย ศรรวริศ ประเสริฐช่วง ; อธิบายไทยโดย ศรวริศ ประเสริฐช่วง, พุทธิรักษ์...
ชื่อผู้แต่งศรรวริศ ประเสริฐช่วง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สกอลลาร์, 2549.
เลขเรียกPE1131 ศ146ร 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2,261
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเริ่มต้นฟุดฟิดอังกฤษง่าย ๆ [sound recording] / โดยSanwarit Prasertchoung ; อธิบายไทยโดยศรรวริศ ประเส...
ชื่อผู้แต่งPrasertchoung, Sanwarit.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สกอลลาร์, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2,262
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเริ่มต้นฟุดฟิดอังกฤษง่าย ๆ [sound recording] / โดยSanwarit Prasertchoung ; อธิบายไทยโดยศรวริศ ประเสร...
ชื่อผู้แต่งPrasertchoung, Sanwarit.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไลบรารี่, 2541.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2,263
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเริ่มต้นเรียนศัพท์ อังกฤษง่าย ๆ [sound recording]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ไลบรารี่ จำกัด, 2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2,264
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเริ่มต้นเรียนศัพท์อังกฤษง่าย ๆ [sound recording] / โดยEdward Robinson.
ชื่อผู้แต่งRobinson, Edward.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไลบรารี่, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2,265
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเริ่มต้นเรียนศัพท์อังกฤษง่ายๆ [แผ่นวีดิทัศน์].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: HomeCollege, 254-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา