Found: 2,477  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2,236
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเพลงประกอบภาพยนตร์โลกทั้งใบให้นายคนเดียว [sound recording] / อาร์เอสโปรโมชั่น 1992.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อาร์เอสโปรโมชั่น 1992, [253?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2,237
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเพลงประกอบละครพริกขี้หนูกับหมูแฮม [sound recording] / เอ็มจีเอ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มจีเอ, [253?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2,238
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเพลงประกอบหน่วยการสอนในแผนการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาลศึกษา [เทปบันทึกเสียง]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : เค.วี.ซี, [252-]
เลขเรียกM1990 พ919
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2,239
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเพลงปี่มวย (ครบชุด) [sound recording] / บริษัทวัสดุการศึกษา
ชื่อผู้แต่งบริษัทวัสดุการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท, 2534.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2,240
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเพลงปี่มวย, กระบี่, กระบอง [sound recording] = Thai boxing, Ka-bi, Ka-bong / อำนวยเพลงโดย เสรี หวัง...
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : โอเชี่ยน มีเดีย, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2,241
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเพลงพระราชนิพนธ์ (บรรเลง) [compact disc] = H.M. The King's composition big band jazz / โดย สำนักพ...
ชื่อผู้แต่งภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 2470-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทเอ็มจีเอ็ม จำกัด, 2535.
เลขเรียกCDW00231 ภ7พ 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2,242
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเพลงพระราชนิพนธ์ : Can't You Ever See/ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชนิพนธ์ทำนอง ; ...
ชื่อผู้แต่งภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 2470-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2542.
เลขเรียกM3 ภ671พc 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2,243
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเพลงพระราชนิพนธ์ : Kinari Waltz/ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชนิพนธ์ทำนอง ; เรียบเ...
ชื่อผู้แต่งภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 2470-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2542.
เลขเรียกM3 ภ671พk 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2,244
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเพลงพระราชนิพนธ์ : Lay Kram Goes Dixie/ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชนิพนธ์ทำนอง ;...
ชื่อผู้แต่งภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 2470-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2542.
เลขเรียกM3 ภ671พl 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2,245
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเพลงพระราชนิพนธ์ : The Hunter/ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชนิพนธ์ทำนอง ; เรียบเรี...
ชื่อผู้แต่งภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 2470-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2542.
เลขเรียกM3 ภ671พh 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2,246
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [sound recording] / คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ, 2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2,247
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ : ชุด ยามเย็น [sound recording] / Music...
ชื่อผู้แต่งภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 2470-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร, 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2,248
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ : ชุด สายฝน [sound recording] / Music b...
ชื่อผู้แต่งภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 2470-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร, : สถานทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ประจำประเทศไทย 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2,249
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ : ชุด แสงเดือน [sound recording] / Musi...
ชื่อผู้แต่งภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 2470-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร, 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2,250
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ : ชุด ใกล้รุ่ง [sound recording] / Musi...
ชื่อผู้แต่งภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 2470-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร, 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา