Found: 2,386  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2,206
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเพลงเพื่อพ่อ เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยทรงทรองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี [sound recording] / โครงการ "เพล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2,207
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเพลงโปรดของพ่อ : ที่ระลึกเนื่องในงานพระราชทานเพลิงนายบุญส่ง ชัยกิตติศิลป์ ป.ช., ป.ม. ณ ฌาปนสถานวัดมก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ห้างแผ่นเสียงคาเธ่ย์ (1968) จำกัด : บริษัท บางกอกคาสเสท จำกัด, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2,208
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเพลงใบไม้ [sound recording] = Song of leaf / จำรัส เศวตาภรณ์
ชื่อผู้แต่งจำรัส เศวตาภรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ลิตเติ้ลเบิร์ดเรคคอร์ด, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2,209
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเพลงไทยชุด สักวาและดอกสร้อยโภชนาการ [sound recording] / สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ; ควบคุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, [2542]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2,210
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเพลงไทยประสานเสียง [sound recording] = Portrait of Siam / วงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร ; อำนวยเพลง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2548.
เลขเรียกML345.T5 พ74 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2,211
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเพลงไทยอมตะชุด บัวขาว [sound recording] = Buakao / ประพันธ์โดยพวงร้อย (สนิทวงศ์) อภัยวงศ์ ; บรรเลงโด...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2,212
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเพลงไทยอมตะชุด บัวขาว:BUA KAO [Audio CD] / มูลนิธิดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพฯ
ชื่อผู้แต่งพวงร้อย (สนิทวงศ์) อภัยวงศ์, ท่านผู้หญิง
พิมพลักษณ์2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2,213
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเพลงไทยเดิมประกอบรำ ชุดที่ 1-7 [sound recording] / บริษัทวัสดุการศึกษา
ชื่อผู้แต่งบริษัทวัสดุการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท, 2534.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2,214
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเพลงไทยในเรื่อง พระลอ [Cassette Tape] / สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมฯ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
พิมพลักษณ์2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2,215
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเพลงไทยในเรื่อง พระลอ [sound recording] / ควบคุมแลปรับการบรรเลงโดย ประสิทธิ์ ถาวร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2,216
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเพลงไทยไพเราะ [sound recording] = Thai music (Traditional style) / อำนวยเพลงโดย เสรี หวังในธรรม
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : โอเชี่ยน มีเดีย, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2,217
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเพลินเพลงพระราชทาน [sound recording]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการดวงตราไปรษณียากรบนแผ่นทองคำพร้อมสมุดภาพเฉลิมพระเกียรติ, [2542]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2,218
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเพาะถั่วงอก [Cassette Tape] / ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคใต้
ชื่อผู้แต่งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคใต้
พิมพลักษณ์2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2,219
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเมตตาที่ท่านยังไม่รู้จัก [sound recording] / พุทธทาสภิกขุ
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2,220
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเมื่อความรักโทรหา 2 [Sound recording] Calling Love 2.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ [จัดจำหน่าย], 2556.
เลขเรียก782.48 ม857 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา