Found: 235  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องซีดีเสียงประจำชุดวิชา 10151 [Sound recording] : ไทยศึกษา/ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555.
เลขเรียกDS562 ท958
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
77
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องซีดีเสียงประจำชุดวิชา 11302 [Sound recording] : ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว = English for Tourism/...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555.
เลขเรียกPE1116.T6 ส747
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
78
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องซีดีเสียงประจำชุดวิชา 32335 [Sound recording] : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรร...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545-.
เลขเรียกG155.T5 ส747
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
79
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องซีดีเสียงประจำชุดวิชา 32361 [Sound recording] : ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย = Thai tourism resource...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545-.
เลขเรียกG155.T5 ส747
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
80
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องซีดีเสียงประจำชุดวิชา 32463 [Sound recording] : การจัดการธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยว = Tourist destina...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545-.
เลขเรียกG155.A1 ส747
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
81
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องตำนานลายพิณอมตะพ่อลูก ลำเพลินเดินซิ่ง ชุดที่ 1 [sound recording]/ ทองใส ทับถนน, อาคม ทับถนน.
ชื่อผู้แต่งทองใส ทับถนน.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : ม.ป.พ., 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
82
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องตำนานลายพิณอมตะพ่อลูก ลำเพลินเดินซิ่ง ชุดที่ 2 [sound recording]/ ทองใส ทับถนน, อาคม ทับถนน.
ชื่อผู้แต่งทองใส ทับถนน.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : ม.ป.พ., 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
83
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องตำนานลายพิณอมตะพ่อลูก เดี่ยวพิณปู่ป๋าหลาน ชุดที่ 4 [sound recording]/ ทองใส ทับถนน, อาคม ทับถนน.
ชื่อผู้แต่งทองใส ทับถนน.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : ม.ป.พ., 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
84
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องตำนานลายพิณอมตะพ่อลูก เมดเลย์เซิ้งบั้งไฟ ชุดที่ 3 [sound recording]/ ทองใส ทับถนน, อาคม ทับถนน.
ชื่อผู้แต่งทองใส ทับถนน.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : ม.ป.พ., 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องทางหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตอน ทางหลวงสายห้วยมงคล [videorecording] / ผลิตโดยกรมทางหลวง กระทรวงค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ; 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
86
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องธรรมะฝึกจิตปรับชีวิตในการทำงาน [Soundrecording] : พระมหาสมปอง ตาลปุตตฺโน.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : สำนักวิทยบริการ, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
87
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องธรรมเทศนา [soundrecording] : ท่าน ก.เขาสวนกวาง ชุดตามรอยพระอรหันต์/ รวบรวม สมดี จินดาพิษฐานและคณะ.
ชื่อผู้แต่งสมดี จินดาพิษฐาน.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : วัดเขาสวนกวาง, 2555.
เลขเรียกBQ4165 ส242
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
88
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องนิทานอีสป 2009 สืบสานคุณธรรม [sound recording]/ เขียนบทและอ่าน แม่เอ๋กับพี่แซ็ค, เสียงเด็ก ลูกแพร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมเพื่อนคุณธรรม, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
89
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องบทสนทนาภาษาเวียดนาม [sound recording].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
90
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องบันทึกเสียงการบรรยายเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ วันที่ 9 ธันวาคม 2553 [Audio recording].
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา