Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารทีทัศน์วัฒนธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา, 2544
ห้องสมุดสหบรรณานุกรมแห่งชาติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี = Science and Technology Policy Journal.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2544-.
ห้องสมุดสหบรรณานุกรมแห่งชาติ
3
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารวิทยาการจัดการ = Journal of Management Sciences.
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544-.
ห้องสมุดสหบรรณานุกรมแห่งชาติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีเกษตรแนวใหม่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เทคโนโลยีเกษตรแนวใหม่, 2544-2545.
ห้องสมุดสหบรรณานุกรมแห่งชาติ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา