Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการไต่สวนข้อเท็จจริงคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งช...
ชื่อผู้แต่งคมศักดิ์ โตโภชนพันธุ์
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / อุทัย อาทิเวช.
ชื่อผู้แต่งอุทัย อาทิเวช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย], 2554.
เลขเรียก343 อ779ค 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 2 สิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญา / อุทัย อาทิเวช
ชื่อผู้แต่งอุทัย อาทิเวช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วี.เจ.พริ้นติ้ง, 2555
เลขเรียกKPT4610 อ821 2555,345.05 อ821ค 2555 ล.2
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิทธิของจำเลยในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง ตีรณันต์ ดุริยะสาย Text
ชื่อผู้แต่งตีรณันต์ ดุริยะสาย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2550
เลขเรียก323.4 ต415ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา