Found: 907  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง''''จอบิ'''' เหยื่ออธรรม / สุรชา บุญเปี่ยม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อาทิตย์สนิทจันทร์, [2548?].
เลขเรียก070.43 ส 855 จ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ปี แห่งความเชื่อมั่นต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ / ส่วนพัฒนาระบบสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ สำนักพัฒนาและสนับสน...
ชื่อผู้แต่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ. ส่วนพัฒนาระบบสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2557
เลขเรียกKPT4636 ว384ส 2557,ส.ร. 345.052 ส195ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24 คดีเขย่าขวัญระหว่างใช้กฎอัยการศึก / โดย ปราโมทย์ สุดนิคม.
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ สุดนิคม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พยุงพงศ์, 2516.
เลขเรียกHV7100.55.ก4 ป46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4:50 from Paddington / Agatha Christie.
ชื่อผู้แต่งChristie, Agatha, 1890-1976.
พิมพลักษณ์New York : Signet, 2000.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 คดีดัง ชุด 2 / บุญร่วม เทียมจันทร์
ชื่อผู้แต่งบุญร่วม เทียมจันทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Animate Group, 2549
เลขเรียกKPT1630 บ72 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[รพี-36 วงจรการดำเนินคดีอาญา ตำราสำหรับประชาชน / ศาลอาญาธนบุรี].
ชื่อผู้แต่งศาลอาญาธนบุรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : bบริษัทศรีสมบัติการพิมพ์, [2536].
เลขเรียกK- ศ613ร36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[รพี-36 วงจรการดำเนินคดีอาญา ตำราสำหรับประชาชน] / ศาลอาญาธนบุรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศรีสมบัติการพิมพ์, [2536]
เลขเรียกKPT4610 ร145 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA code of law ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ระเบียบการออ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อฑตยา, 2554.
เลขเรียกKPT1572 ป352 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCards on the table / by Agatha Christie.
ชื่อผู้แต่งChristie, Agatha, 1890-1976.
พิมพลักษณ์New York : Berkley, 1984, c1936.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChart หลักกฎหมายทั่วไปและการสอบสวน / สัญญา บัวเจริญ.
ชื่อผู้แต่งสัญญา บัวเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2544.
เลขเรียกKPT4614 ส62ช 2544,347.06 ส113ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
13
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องDSI ไตรสาร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมสอบสวนคดีพิเศษ, 2552-.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องElephants can remember / Agatha Christie.
ชื่อผู้แต่งChristie, Agatha, 1890-1976.
พิมพลักษณ์New York : Berkley, 1984, c1972.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEndless night / Agatha Christie.
ชื่อผู้แต่งChristie, Agatha, 1890-1976.
พิมพลักษณ์London : HarperCollinsPublishers, 2002.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา