Found: 31  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรงพิศวาสคาสโนว่า / อุมาริการ์.
ชื่อผู้แต่งอุมาริการ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภัทร์โญธิน อักษรศาสตร์, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรงมาร / อุมาริการ์.
ชื่อผู้แต่งอุมาริการ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรศาสตร์ พับลิเคชั่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกุหลาบรักทะเลทราย/ อุมาริการ์.
ชื่อผู้แต่งอุมาริการ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภัทร์โญธิน พับลิเคชั่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานรักทะเลทราย ตอน มิติรักศิลานคร/ อุมาริการ์.
ชื่อผู้แต่งอุมาริการ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภัทร์โญธิน อักษรศาสตร์ จำกัด, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้หญิงชั้นสิบแปด ผู้ชายชั้นสิบหก / อุมาริการ์.
ชื่อผู้แต่งอุมาริการ์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กุลภัทร์ บุ๊คส์, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระจันทร์ซ่อนหา / อุมาริการ์
ชื่อผู้แต่งอุมาริการ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2557.
เลขเรียกน อ-พ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูตกระซิบรัก / อุมาริการ์.
ชื่อผู้แต่งอุมาริการ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ที่รัก, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมธุรสโลกันตร์ / อุมาริการ์.
ชื่อผู้แต่งอุมาริการ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2559.
เลขเรียกนว.อ846ม 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องย้อนศรรัก / อุมาริการ์.
ชื่อผู้แต่งอุมาริการ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรักเล่ห์วิวาห์ลวง / อุมาริการ์.
ชื่อผู้แต่งอุมาริการ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Simply Book-Love Novels, 2553.
เลขเรียกน อ462ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องร้อยเรื่องพันคำ บันทึกความทรงจำในฝรั่งเศส / อุมาริการ์ ; กฤษกาญจน์ โป๊ฟ้า, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งอุมาริการ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ทิบ ไทย อินเตอร์ บุ๊ค, 2552.
เลขเรียกDC29.3 อ7ร 2552,914.404 อ46ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา