Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข่ายใยแห่งชีวิต : ความเข้าใจใหม่ทางวิทยาศาสตร์ ว่าด้วยระบบที่มีชีวิต / ฟริตจอฟ คาปร้า ; สว่าง พงศ์...
ชื่อผู้แต่งคาปรา, ฟริตจอฟ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2556.
เลขเรียกQH501 ค224 2556,570 ค333ข
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจุดเกิดเต๋าแห่งฟิสิกส์ = Uncommon wisdom / ฟริตจอฟ คาปรา, เขียน ; วิภาดา กิตติโกวิท, แปล
ชื่อผู้แต่งคาปรา, ฟริตจอฟ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2532.
เลขเรียกBL1900.A3 ค333 2532,191 ค333จ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ (เล่ม 3) มองความจริงด้วยทัศนะใหม่ = The Turning point / พระประชา ปสนนธมโม และคน...
ชื่อผู้แต่งคาปรา, ฟริตจอฟ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2529
เลขเรียก301.044 ค25จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ = The turning point / ฟริตจ๊อฟ คาปร้า เขียน ; พระประชา ปสนฺนธมโม ... [และคนอื...
ชื่อผู้แต่งคาปรา, ฟริตจอฟ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2549-2550.
เลขเรียกHM101 ค64,303.4 ค25จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิปัญญาแห่งศตวรรษ : บทสนทนาข้ามพรมแดนความรู้ของผู้ทรงปัญญา = Uncommon wisdom : conversations with...
ชื่อผู้แต่งคาปรา, ฟริตจอฟ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม, 2558
เลขเรียกBL265.ฟ6 ค65 2558,191 ฟ134ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเต๋าแห่งฟิสิกส์ / ฟริตจอฟ คาปรา, เขียน ; วเนช, แปล
ชื่อผู้แต่งคาปรา, ฟริตจอฟ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2536
เลขเรียกB163 ค634 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเต๋าแห่งฟิสิกส์ / ฟริตจอฟ คาปรา, เขียน ; วเนช, แปลและเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งคาปรา, ฟริตจอฟ
พิมพลักษณ์กรุงเทฑฯ : เทียนวรรณ, 2530.
เลขเรียกBL1920 ค333ต 2530,299.514 ค333ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเต๋าแห่งฟิสิกส์ = The Tao of physics / ฟริตจอฟ คาปรา, เขียน ; วเนช, แปล
ชื่อผู้แต่งคาปรา, ฟริตจอฟ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2536.
เลขเรียกQC6 ค333ต 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา