book cover
Type Music
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบการจัดการขยะของประชาชนระหว่างพื้นที่มีระบบจัดเก็บขยะและพื้นที่ไม่มีระบบจัดเก็บขยะ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร / วจี ทิ้งชั่ว
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมThe comparison waste management of people between area have waste collection system and donot have system in Kusuman District Sakon Nakhon Province
ผู้แต่งวจี ทิ้งชั่ว
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559
รูปเล่ม91, [1] แผ่น : ภาพประกอบ
หัวเรื่อง
 
 
 

1
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา