book cover
Type Music
ชื่อเรื่องจุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ = The turning point / ฟริดจ๊อฟ คาปร้า เขียน ; พระประชา ปสนฺนธมฺโม ... [และคนอื่น ๆ] แปล
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมจุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ. เล่ม 3, มองความจริงด้วยทัศนะใหม่
 Turning point
 The Turning point
 จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ. เล่ม 2, อิทธิพลของความคิดแบบเดส์คาตส์-นิวตัน
ผู้แต่งคาปร้า, ฟริตจ๊อฟ
ISBN9749748134291
 9789748134307 195 บาท
 9789748134307 0.00
 9789748134307 : 195.00
 9789748134307 (ล.3) : 195 บาท
 9789748134307 (ล.3)
 9789748134307
 9789748134291 205 บาท
 9789748134291 : 205.00
 9789748134291 (ล.2)
 9789748134291
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2550
ครั้งที่พิมพ์6
 พิมพ์ครั้งที่ 6
รูปเล่ม3 เล่ม
หัวเรื่องเพิ่มเติม
หัวเรื่อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

LocationCall NODetailStatus
ชั้น 2 กลุ่มหนังสือทั่วไป303.4 ค25จล.2 ฉ.1ON SHELF
2
3
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

LocationCall NODetailStatus
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาHM106ค6จ ล.2 Copy 1Available
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาHM106ค6จ ล.2 Copy 2Available
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาHM106ค6จ ล.2 Copy 3Available
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาHM106ค6จ ล.2 Copy 4Available
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาHM106ค6จ ล.2 Copy 5Available
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาHM106ค6จ ล.2 Copy 6In Stock
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาHM106ค6จ ล.2 Copy 7In Stock
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาHM106ค6จ ล.2 Copy 8In Stock
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาHM106ค6จ ล.2 Copy 9In Stock
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาHM106ค6จ ล.2 Copy 10In Stock
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาHM106ค6จ ล.2 Copy 11In Stock
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาHM106ค6จ ล.2 Copy 12In Stock
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาHM106ค6จ ล.2 Copy 13In Stock
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาHM106ค6จ ล.2 Copy 14In Stock
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาHM106ค6จ ล.2 Copy 15In Stock
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาHM106ค6จ ล.2 Copy 16In Stock
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาHM106ค6จ ล.2 Copy 17In Stock
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาHM106ค6จ ล.2 Copy 18In Stock
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาHM106ค6จ ล.2 Copy 19In Stock
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาHM106ค6จ ล.2 Copy 20In Stock
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาHM106ค6จ ล.3 Copy 1Available
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาHM106ค6จ ล.3 Copy 2Available
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาHM106ค6จ ล.3 Copy 3Available
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาHM106ค6จ ล.3 Copy 4Available
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาHM106ค6จ ล.3 Copy 5Available
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาHM106ค6จ ล.3 Copy 6Available
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาHM106ค6จ ล.3 Copy 7In Stock
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาHM106ค6จ ล.3 Copy 8In Stock
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาHM106ค6จ ล.3 Copy 9In Stock
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาHM106ค6จ ล.3 Copy 10In Stock
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาHM106ค6จ ล.3 Copy 11In Stock
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาHM106ค6จ ล.3 Copy 12In Stock
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาHM106ค6จ ล.3 Copy 13In Stock
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาHM106ค6จ ล.3 Copy 14In Stock
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาHM106ค6จ ล.3 Copy 15In Stock
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาHM106ค6จ ล.3 Copy 16In Stock
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาHM106ค6จ ล.3 Copy 17In Stock
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาHM106ค6จ ล.3 Copy 18In Stock
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาHM106ค6จ ล.3 Copy 19In Stock
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาHM106ค6จ ล.3 Copy 20In Stock
4
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

5
6
7
8
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

9
10
LocationCall NODetailStatus
อ.บรรณราชนครินทร์ ชั้น 2303.4 ค25จอยู่บนชั้น
อ.บรรณราชนครินทร์ ชั้น 2303.4 ค25จอยู่บนชั้น
อ.บรรณราชนครินทร์ ชั้น 2303.4 ค25จอยู่บนชั้น
11
12
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

13
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

14
15
16

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา