Filter news

News
ระบบสืบค้นเปิดให้บริการปกติ

จากการแจ้งปิดระบบเพื่อทำการปรับปรุงระบบการสืบค้นให้มีประสิทธิภาพขณะ นี้ระบบสามารถให้บริการได้ปกติแล้ว

วันที่ประกาศ 08 Fab 2018 09:21


เรียนเชิญสมาชิกตัวแทนห้องสมุดเข้าร่วมประชุมประจำปี 2561

เรื่องแนวทางปฏิบัติในการลงรายการ เพื่อเป็นมาตรฐานในการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม

วันที่ประกาศ 07 Fab 2018 08:57Page :  1