Found: 269  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบูนข้อยวาดทาน / บุนเสิม แสงมะนี, เขียน ; กองมะนี ปานมะไลทอง, วาดภาพ.
ชื่อผู้แต่งบุนเสิน แสงมะนี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการร่วมมือลาว-ไทยในการพิมพ์เป็นสำหรับเด็กน้อย, 2535.
เลขเรียกPZ90.L28 บ637 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบ๊อบในบางกอก = Bangkok Bob / by Sasha Alyson ; illustrations by Teng Thaotueheu.
ชื่อผู้แต่งSasha alyson.
พิมพลักษณ์Vientiane : Kokked Publishing Company, 2006.
เลขเรียกPZ90.L28 S252 2006
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลบทกลอนวันครูแห่งชาติ / กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : วิสาหกิจ, 2537.
เลขเรียก895.911 ศ72ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัดสาดไทลาว
พิมพลักษณ์[เวียงจันทน์ : ม.ป.พ.], 2547.
เลขเรียก959.4 ป46ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์กองทัพประชาชนลาว 1945-1995 / คณะค้นคว้า เก็บกำชี้มูน และรวบรวม พ.อ.วิไช บอไบคำ...[และค...
พิมพลักษณ์[เวียงจันทน์ : ม.ป.พ.], 2538 (เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์กองทัพ]
เลขเรียก320.9594 ป46ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ลาว :
ชื่อผู้แต่งทวาสา โสยะวาถำถ
พิมพลักษณ์ลาว : วาจัม, 1989
เลขเรียกDS 555.57 ท315
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ลาว : แต่โบราณถึง 1946 / มะหาสิลา วีระวงส์
ชื่อผู้แต่งมะหาสิลา วีระวงส์
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : มันทาตุราษ, 2544.
เลขเรียก959.4 ส74ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ลาว : ดึกดำบรรพ์-ปัจจุบัน / คณะค้นคว้าเฉพาะกิจประวัติศาสตร์ลาว สุเมด โพธิสาน, หนูไช พู...
ชื่อผู้แต่งสุเมด โพธิสาน
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : กระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม, 2543.
เลขเรียก959.4 ส74ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ลาว : โดยย่อ / ค้นคว้าและเรียบเรียงโดย คำเพา พอนแก้ว.
ชื่อผู้แต่งคำเพา พอนแก้ว.
พิมพลักษณ์ลาว : บันไท ชอนปันยา, [2010?].
เลขเรียกDS555.3 .ค64
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์แขวงสาละวัน
พิมพลักษณ์[เวียงจันทน์ : ม.ป.พ.], 2543.
เลขเรียก959.4 ป46ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประหวัดศาสตร์ลาว = A Lao history in brief / คำเพิง พอมแก้ว.
ชื่อผู้แต่งคำเพิง พอมแก้ว.
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์สีสะหวาด, 2010.
เลขเรียก959.4 ค372ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเทศลาวและการต่อสู้มีชัยของประชาชนลาวด้านลัทธิเมืองขึ้นแบบใหม่ของอเมริกา / พูมิ วงวิจิด
ชื่อผู้แต่งพูมิ วงวิจิด
เลขเรียก320.9594 พ74ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเทศลาวในชุมปี ค.ศ.1640 = Relation nouvelle et curieuse du Royaume de Lao / โดย คุณพี มารีนี ; ห...
ชื่อผู้แต่งMarini, Gio. Filippo de, 1608-1682.
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : สถาบันค้นคว้าศิลปะวรรณคดีและภาษาศาสตร์ของลาว, [1980?]
เลขเรียกDS555.6 M27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเทศลาวในปี ค.ศ. 1640 / คุนพ่อมารีนี ; หุมพัน รัดตะนะวง, แปล
ชื่อผู้แต่งคุนพ่อมารีนี
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์แห่งรัฐ, [2551?]
เลขเรียก959.4 ค73ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเทศลาวในสังคมนานาชาติ / บุญคง สุขวัด
ชื่อผู้แต่งบุญคง สุขวัด
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : วิสาหกิจโรงพิมพ์ศึกษา, 2545.
เลขเรียก330.9594 บ72ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา