Found: 269  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกางร่มเขียว / เรื่อง สุนันทา กันละยา, จันโสดา พอนทิบ, ขันคำ สุดทะวิไล ; ภาพ ดวงดี ขันทะวิไล.
ชื่อผู้แต่งสุนันทา กันละยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการร่วมือลาว-ไทยในการพิมพ์สำหรับเด็กน้อย, [2535].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาบกลอนสอนคำ : หัดอ่านเสริมสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนพาสาลาว / แต่งโดย มะหาสิลา วีระวงส์ ; ภาพโดย วงสะหว...
ชื่อผู้แต่งมหาสิลา วีระวงส์.
พิมพลักษณ์เวียงจันท์ : ดอกเกด, 2550.
เลขเรียก495.9191 ม247ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาบกอนพื้นเมือง / คำผุย พนลือชา, คำผุย โพทสาน, เวียงแก้ว นวนนะวง
ชื่อผู้แต่งคำผุย พนลือชา
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : [ม.ป.พ.], 2534.
เลขเรียก895.911 ค63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาบปู่สอนหลาน กาบหลานสอนปู่ / หุมพัน รัดตะนะวง
ชื่อผู้แต่งหุมพัน รัดตะนะวง
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : [ม.ป.พ.], 2542.
เลขเรียก895.911 ห74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคงชีบของชาวเผ่ากึมหมุ = Kmhmu' livelihood farming the forest / สุกสะหว่าง สีมานะ
ชื่อผู้แต่งสุกสะหว่าง สีมานะ
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์แห่งรัฐ, 2546.
เลขเรียก305.8594 ส72ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขี้ค้านเกิดเป็นคนดี / พันทะนาสอน และ บุนเสิบ แสงมะนี ; ภาพประกอบ กองแล มะอิงฮัง
ชื่อผู้แต่งพันทะนาสอน
พิมพลักษณ์Bangkok : โครงการร่วมมือ ลาว-ไทยในการพิมพ์สำหรับเด็กน้อย, 1992.
เลขเรียกPZ90.L27 P197 1992
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขี้ค้านเกิดเป็นดี / พันทะนาสอน, บุนเสิม แสงนะมี, เขียน ; กองแล นะองรัง, วาดภาพ.
ชื่อผู้แต่งพันทะนาสอน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการร่วมมือลาว-ไทยในการพิมพ์เป็นสำหรับเด็กน้อย, 2535.
เลขเรียกPZ90.L28 พ553 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขุมซับอันล้ำค่าของลาว = Tresor du laos / Patrick Gay, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์Singapour : Platypus Multimedia, 2540.
เลขเรียก390.9594 ข74ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้าวของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / International Institute for Trade and Development.
พิมพลักษณ์Bangkok : International Institute for Trade and Development, 2008.
เลขเรียก633.1 Kw16
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดและความเห็น / สุกสะหว่าง สีมานะ
ชื่อผู้แต่งสุกสะหว่าง สีมานะ
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์แห่งรัฐ, 2544.
เลขเรียก959.4 ส72ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์ราชศาสตร์กฎหมายโบราณลาว / สำลิด บัวสีสะหวัด
ชื่อผู้แต่งสำลิด บัวสีสะหวัด
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : วิสาหกิจการพิมพ์จำหน่ายศึกษา, 2538
เลขเรียก349.594 ส64ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์โพสะอาดและสังคะประกอบกฎหมายโบราณลาว / สำลัด บัวสีสะหวัด
ชื่อผู้แต่งสำลิด บัวสีสะหวัด
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : สีสวาทการพิมพ์, 2539
เลขเรียก342.594 ส64ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคางคกเจ้าปันยา / เล่าโดย บุนสุวัน รัดตะนา ; เขียนโดย บัวไข เพ้งพะจัน, วิลัด อุดมสัก, อำพอน ขันทะวิไ...
ชื่อผู้แต่งบัวไข เพ้งพะจัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการร่วมมือลาว-ไทยในการพิมพ์เป็นสำหรับเด็กน้อย, [2535].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำกอนพื้นเมืองลาว / บ่อแสงคำ วงดาลา
ชื่อผู้แต่งบ่อแสงคำ วงดาลา
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : วิสาหกิจ, 2533.
เลขเรียก895.9191 บ55ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำพีราชะสาดกฎหมายบูรานลาว / ลิดจะนาโดย สำลิด บัวสีสะหวัด
ชื่อผู้แต่งสำลิด บัวสีสะหวัด
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : วิสาทะกิจการพิมพ์, 2538.
เลขเรียก342.594 ส64ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา