Found: 277  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
226
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ / แฟง ทีบีทานโซ
ชื่อผู้แต่งแฟง ทีบีทานโซ
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : เอกภาพการพิมพ์, 2546
เลขเรียก327.9594 พ92ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
227
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสดถะสาดกานเมือง = Political economics / สิงคำ บุนลือไต
ชื่อผู้แต่งสิงคำ บุนลือไต
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว, 2543.
เลขเรียก330.9594 ส72ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
228
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสียวสวาด / มะหาสิลา วีระวงส์ ; คำรุ่ง ผาบักคำ, แต้มรูปประกอบ
ชื่อผู้แต่งมะหาสิลา วีระวงส์
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์แห่งชาติ, 2516.
เลขเรียกย ส74ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
229
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคิดชี้นำของประธาน คำไต สีพนดอน ต่อภารกิจปกปักรักษา และพัฒนาประเทศชาติ/
พิมพลักษณ์เวียงจันทร์ : คะนะโคสะนาอบรมสูนกางพัก, 2547.
เลขเรียก320.9594 น95น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
230
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียน พูมสาด : ชันมัดทะยมสิกสา ปีที่ 3 / รวบรวมโดย พิมบุด สะดาจิด, มิคิบ กิ่งกิดติสัก, ทองวิไล ...
พิมพลักษณ์เวียงจัน : กะซวงสึกสาทิกานและกีลา สะถาบันค้นคว้าวิทะยาสาดกานสึกสา, 2555.
เลขเรียกGB280.L27 บ891 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
231
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนนาตสิน / โดย สมจัน สุตทัมมา
ชื่อผู้แต่งสมจัน สุตทัมมา
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : ลาวออฟเสต, 2517.
เลขเรียก780.7 ส42บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
232
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมปีที่ 3 / เรียบเรียงโดย รส พิมบุด สะดาจิด, มถึบ กิ่งกิตติสัก, ทรงวิไล...
ชื่อผู้แต่งรส พิมบุด
พิมพลักษณ์[เวียงจันทร์, ลาว] : กระทรวงศึกษาธิการสปป ลาว, 2012
เลขเรียก915.9404 ร172บ 2012
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
233
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมปีที่ 6 / เรียบเรียงโดย วรงวิจิด สุดทิเดด ... [และคนอื่น ๆ] ; กวดแก้...
พิมพลักษณ์[เวียงจันทร์, ลาว] : กระทรวงศึกษาธิการสปป ลาว, [2548].
เลขเรียก959.4 บ892 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
234
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนพาสาลาว ชั้นปะถมปีที่ 2 / รวบรวมโดย ปิงคำ สีสุวัน ... [และคณะ].
พิมพลักษณ์หลวงพะบาง : สถาบันค้นคว้าวิทะยาสาดกานสึกสา, 2534.
เลขเรียกPL4236.L28 บ891 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
235
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนพาสาลาว ชั้นปะถมสึกสาปีที่ 1 / รวบรวมโดย อ่อนแก้ว นวนนะวง ... [และคณะ].
พิมพลักษณ์หลวงพะบาง : กระทรวงสึกสาและกีลา, 2532.
เลขเรียกPL4236.L28 บ891 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
236
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนพาสาลาว ชั้นมัดทะยมศึกษา ปีที่ 2 / เรียบเรียงโดย พรมสิริ อุไทวัน, หอมมาลา เพ็ญสีซะนะวัง.
ชื่อผู้แต่งพรมสีริ อุไทวัน.
พิมพลักษณ์[ลาว] : สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ กีฬา, 2559.
เลขเรียก495.9191 พ176บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
237
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนภาษาลาว ชั้นประถม ปีที่ 1 / ปิงคำ สีสุวัน, แหวนเพชร สีสุลาด, ดวงตา นะมีอัง.
ชื่อผู้แต่งปิงคำ สีสุวัน.
พิมพลักษณ์[ลาว] : สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ กีฬา, 2558.
เลขเรียก495.9191 ป321บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
238
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนภาษาลาว ชั้นประถม ปีที่ 2 / บุนล้อม สีบุนเรือง, ปานีด สุขะนุอง, คำผูย โพทิสาน.
ชื่อผู้แต่งบุนล้อม สีบุนเรือง.
พิมพลักษณ์[ลาว] : สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ กีฬา, 2556.
เลขเรียก495.9191 บ457บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
239
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนภาษาลาว ชั้นประถม ปีที่ 3 / แหวนเพชร สีสุลาด, บุญล้อม สีบุญเรือง.
ชื่อผู้แต่งแหวนเพชร สีสุลาด.
พิมพลักษณ์[ลาว] : สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ กีฬา, 2554.
เลขเรียก495.9191 ห775บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
240
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนภาษาลาว ชั้นประถม ปีที่ 4 / ปิ่งคำ สีสุวัน...[และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์[ลาว] : สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ กีฬา, 2556.
เลขเรียก495.9191 บ755
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา