Found: 287  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
226
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเผ่าเตรียง : วิถีชีวิตกับสถาปัตยกรรม = The life and house of the tariang people / สมพาวัน ไชยวง......
ชื่อผู้แต่งสมพาวัน ไซยะวง
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : สถาบันค้นคว้าวัฒนธรรม, 2545.
เลขเรียก720.594 ส44ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
227
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมื่อฉันเปิดสมุดบันทึก / ดำดวน พมดวงสี
ชื่อผู้แต่งดำดวน พมดวงสี
พิมพลักษณ์เวียงจัน : โรงพิมพ์ดาววิไล, 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
228
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง = Learning English by yourself / รวบรวมโดย ดวงจัน วันนะบุบผา
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์พุ่มลาว, 2007
เลขเรียก495.9191 ร831 2007
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
229
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนภาษาเวียดด้วยตนเองแบบเร่งรัด / สีเวียงแขก
ชื่อผู้แต่งสีเวียงแขก
พิมพลักษณ์เวียงจัน : โรงพิมพ์แห่งรัฐสปป.ลาว, 2555
เลขเรียก495.922 ส3612ร 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
230
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเลียบเลียงพันผะหยาพูมปันยาแผ่นดินแม่ / พูน คำมุนเรือง
ชื่อผู้แต่งพูน คำมุนเรือง
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : ศรีสวาท, 2547.
เลขเรียก895.9191 พ73ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
231
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเลื่องของท้าวปิกที่โรงหมอ / นิโกลาย โนชิบ ; แปลโดย สินะคอน ปะทุมมะลัด ; วาดโดย โบริด กาลาอูชิบ.
ชื่อผู้แต่งโนชิบ, นิโกลาย.
พิมพลักษณ์[มีดสะกู] : ราดูกา, [25--].
เลขเรียกPZ90.L28 น931
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
232
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวสสันดรชาดก / ของ กรมวรรณคดีแห่งราชอาณาจักรลาว.
ชื่อผู้แต่งชาดก.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : กรมวรรณคดีแห่งราชอาณาจักรลาว, 2504.
เลขเรียก294.308 ม233
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
233
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวียกงานวัฒนธรรมหาชนในระยะใหม่ / กรมวัฒนธรรมมหาชน
ชื่อผู้แต่งกรมวัฒนธรรมมหาชน
พิมพลักษณ์เวียงจันทร์ : โรงพิมมพ์แห่งลัด, 2545.
เลขเรียก301.29594 ก44ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
234
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวียงจันทน์ 2000 ปี รวมบทกวี 21 เรื่อง / บุญมี เทพสีเมือง.
ชื่อผู้แต่งบุญมี เทพสีเมือง.
พิมพลักษณ์ลาว : นักปะพันลาว, 2555.
เลขเรียก895.9191 บ436ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
235
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวียงจันทน์ 2000 ปี รวมบทกวี เรื่องต่างๆ / บุญมี เทพสีเมือง.
ชื่อผู้แต่งบุญมี เทพสีเมือง.
พิมพลักษณ์ลาว : นักปะพันลาว, 2558.
เลขเรียก895.9191 บ436ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
236
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ / แฟง ทีบีทานโซ
ชื่อผู้แต่งแฟง ทีบีทานโซ
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : เอกภาพการพิมพ์, 2546
เลขเรียก327.9594 พ92ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
237
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสดถะสาดกานเมือง = Political economics / สิงคำ บุนลือไต
ชื่อผู้แต่งสิงคำ บุนลือไต
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว, 2543.
เลขเรียก330.9594 ส72ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
238
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสียวสวาด / มะหาสิลา วีระวงส์ ; คำรุ่ง ผาบักคำ, แต้มรูปประกอบ
ชื่อผู้แต่งมะหาสิลา วีระวงส์
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์แห่งชาติ, 2516.
เลขเรียกย ส74ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
239
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคิดชี้นำของประธาน คำไต สีพนดอน ต่อภารกิจปกปักรักษา และพัฒนาประเทศชาติ/
พิมพลักษณ์เวียงจันทร์ : คะนะโคสะนาอบรมสูนกางพัก, 2547.
เลขเรียก320.9594 น95น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
240
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียน พูมสาด : ชันมัดทะยมสิกสา ปีที่ 3 / รวบรวมโดย พิมบุด สะดาจิด, มิคิบ กิ่งกิดติสัก, ทองวิไล ...
พิมพลักษณ์เวียงจัน : กะซวงสึกสาทิกานและกีลา สะถาบันค้นคว้าวิทะยาสาดกานสึกสา, 2555.
เลขเรียกGB280.L27 บ891 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา