Found: 287  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
211
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิ้นกับแม่ยิงลาว = Sinh and Lao women / โดย เวียงคำ นันทะวงดวงสี
ชื่อผู้แต่งเวียงคำ นันทะวงดวงสี
พิมพลักษณ์[เวียงจันทร์, ลาว] : ปานคำ ไฮ-เท็ก, 2006
เลขเรียก746.09594 ว924ส 2006
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
212
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสีวิไช / หุมพัน ลัดตะนะวง
ชื่อผู้แต่งหุมพัน ลัดตะนะวง
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : เวียงจันทน์, 2535.
เลขเรียก495.919 ห74ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
213
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุวันนะโคมคำบูรานะสะถานแห่งชาดลาว / จัดทำ บัวไล เพ็งแสงคำ ; พาบ หุนพัน รัดตะนะวง
ชื่อผู้แต่งบัวไล เพ็งแสงคำ
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์แห่งรัฐ, 2542.
เลขเรียก915.94 บ65ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
214
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือพื้นเวียงจันทน์-อักษรไทย / ทะวัด ก่าย, นู ปะลิวัด
ชื่อผู้แต่งทะวัด ก่าย
พิมพลักษณ์[เวียงจันทน์ : ม.ป.พ., 2542]
เลขเรียก895.911 ท65ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
215
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหมีขาว ท่องลาว = A polar bear visits Laos / by Sasha Alyson ; illustations by Tiane Vilayphonechit...
ชื่อผู้แต่งSasha alyson.
พิมพลักษณ์Vientiane : Dokked Publishing company, 2006.
เลขเรียกPZ90.l28 S252 2006
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
216
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องห้านิทานดัง / บุนมี เทบสีเมือง
ชื่อผู้แต่งบุนมี เทบสีเมือง
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : วิสาหกิจโรงพิมพ์ศึกษา, 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
217
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอ่านนิทานสู่หลานฟัง / แปลโดย สำลิด บัวสีสะหวัด
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : วิสาหะกิจ, 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
218
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฮีดคองปะเพนีลาว / โดย สำลิด บัวสีสะหวัด
ชื่อผู้แต่งสำลิด บัวสีสะหวัด
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : วิสาหกิจ, 2545.
เลขเรียก390.9594 ส64ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
219
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครื่องใช้ประจำวันของชนเผ่าในแขวงเซกอง = Folk Tools of Ethnic Groups of Sekong / The Institute for C...
พิมพลักษณ์Vientiane : The Institute for Cultural Research Ministry of Information and Cultural, 2005.
เลขเรียกGT1520 M665
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
220
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจ้ามหาอุปราช เพชรราช / โดย มหาสิลา วีระวงส์
ชื่อผู้แต่งมหาสิลา วีระวงส์
พิมพลักษณ์[เวียงจันทร์, ลาว] : ดอกเกด, 2003
เลขเรียก959.4 ม247จ 2003
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
221
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจ้ามหาอุปราชบุญคง (ผู้ซึ่งรักษาไว้ซึ่งแผ่นดินลาวอยู่ทางฝั่งแม่น้ำของ) : พงสาวะดานลาว (คนลาวแผ่นดินข...
ชื่อผู้แต่งดวงไซ หลวงพะสี
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์แห่งรัฐ, 2546
เลขเรียก959.4 ด52จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
222
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจ้ามะหาอุปะราด เพ็ดชะราด / มะหาสีลา วีระวงส์
ชื่อผู้แต่งมะหาสิลา วีระวงส์
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : ไผ่หนาม, 2540.
เลขเรียก923.2594 ส74จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
223
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจ้าอะนุ(1767-1829) ประชาชนลาวและเอเชียอาคเนย์ / มยุรีและเผยพัน เหง้าสีวัฒนา.
ชื่อผู้แต่งมยุรี เหง้าสีวัฒนา.
พิมพลักษณ์สปป.ลาว : สนพ.โรงพิมพ์แห่งชาติเวียงจันทน์, 2010.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
224
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเด็กน้อยจากเมืองสิมบรก / ย. มาขินา ; แต้มรูปโดย ว. อาโบขิน.
ชื่อผู้แต่งย. มาขินา.
พิมพลักษณ์มิดสะกู : ราดูกา, 2528.
เลขเรียกPZ90.L27 ย111 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
225
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทิงแผ่นดินรัดเซย / บุนเสิม แสงมะนี
ชื่อผู้แต่งบุนเสิม แสงมะนี
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์แห่งรัฐ, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา