Found: 277  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
211
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจ้ามหาอุปราช เพชรราช / โดย มหาสิลา วีระวงส์
ชื่อผู้แต่งมหาสิลา วีระวงส์
พิมพลักษณ์[เวียงจันทร์, ลาว] : ดอกเกด, 2003
เลขเรียก959.4 ม247จ 2003
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
212
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจ้ามหาอุปราชบุญคง (ผู้ซึ่งรักษาไว้ซึ่งแผ่นดินลาวอยู่ทางฝั่งแม่น้ำของ) : พงสาวะดานลาว (คนลาวแผ่นดินข...
ชื่อผู้แต่งดวงไซ หลวงพะสี
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์แห่งรัฐ, 2546
เลขเรียก959.4 ด52จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
213
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจ้ามะหาอุปะราด เพ็ดชะราด / มะหาสีลา วีระวงส์
ชื่อผู้แต่งมะหาสิลา วีระวงส์
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : ไผ่หนาม, 2540.
เลขเรียก923.2594 ส74จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
214
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเด็กน้อยจากเมืองสิมบรก / ย. มาขินา ; แต้มรูปโดย ว. อาโบขิน.
ชื่อผู้แต่งย. มาขินา.
พิมพลักษณ์มิดสะกู : ราดูกา, 2528.
เลขเรียกPZ90.L27 ย111 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
215
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทิงแผ่นดินรัดเซย / บุนเสิม แสงมะนี
ชื่อผู้แต่งบุนเสิม แสงมะนี
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์แห่งรัฐ, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
216
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเผ่าเตรียง : วิถีชีวิตกับสถาปัตยกรรม = The life and house of the tariang people / สมพาวัน ไชยวง......
ชื่อผู้แต่งสมพาวัน ไซยะวง
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : สถาบันค้นคว้าวัฒนธรรม, 2545.
เลขเรียก720.594 ส44ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
217
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมื่อฉันเปิดสมุดบันทึก / ดำดวน พมดวงสี
ชื่อผู้แต่งดำดวน พมดวงสี
พิมพลักษณ์เวียงจัน : โรงพิมพ์ดาววิไล, 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
218
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง = Learning English by yourself / รวบรวมโดย ดวงจัน วันนะบุบผา
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์พุ่มลาว, 2007
เลขเรียก495.9191 ร831 2007
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
219
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนภาษาเวียดด้วยตนเองแบบเร่งรัด / สีเวียงแขก
ชื่อผู้แต่งสีเวียงแขก
พิมพลักษณ์เวียงจัน : โรงพิมพ์แห่งรัฐสปป.ลาว, 2555
เลขเรียก495.922 ส3612ร 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
220
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเลียบเลียงพันผะหยาพูมปันยาแผ่นดินแม่ / พูน คำมุนเรือง
ชื่อผู้แต่งพูน คำมุนเรือง
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : ศรีสวาท, 2547.
เลขเรียก895.9191 พ73ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
221
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเลื่องของท้าวปิกที่โรงหมอ / นิโกลาย โนชิบ ; แปลโดย สินะคอน ปะทุมมะลัด ; วาดโดย โบริด กาลาอูชิบ.
ชื่อผู้แต่งโนชิบ, นิโกลาย.
พิมพลักษณ์[มีดสะกู] : ราดูกา, [25--].
เลขเรียกPZ90.L28 น931
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
222
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวสสันดรชาดก / ของ กรมวรรณคดีแห่งราชอาณาจักรลาว.
ชื่อผู้แต่งชาดก.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : กรมวรรณคดีแห่งราชอาณาจักรลาว, 2504.
เลขเรียก294.308 ม233
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
223
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวียกงานวัฒนธรรมหาชนในระยะใหม่ / กรมวัฒนธรรมมหาชน
ชื่อผู้แต่งกรมวัฒนธรรมมหาชน
พิมพลักษณ์เวียงจันทร์ : โรงพิมมพ์แห่งลัด, 2545.
เลขเรียก301.29594 ก44ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
224
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวียงจันทน์ 2000 ปี รวมบทกวี 21 เรื่อง / บุญมี เทพสีเมือง.
ชื่อผู้แต่งบุญมี เทพสีเมือง.
พิมพลักษณ์ลาว : นักปะพันลาว, 2555.
เลขเรียก895.9191 บ436ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
225
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวียงจันทน์ 2000 ปี รวมบทกวี เรื่องต่างๆ / บุญมี เทพสีเมือง.
ชื่อผู้แต่งบุญมี เทพสีเมือง.
พิมพลักษณ์ลาว : นักปะพันลาว, 2558.
เลขเรียก895.9191 บ436ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา