Found: 287  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
196
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีการสิดสอนแบบใหม่ = Modern teaching methods / แพลง ทีบีทานโช และ ลี บีภูรา
ชื่อผู้แต่งแพลง ทีบีทานโช
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : เอกภาพการพิมพ์, 2546
เลขเรียก371.3 พ84ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
197
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวีรกรรมพระเจ้าอนุวงศ์ / บรรณาธิการโดย หุนพัน รัตนะวง
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : [ม.ป.พ.], 2546
เลขเรียก959.4 ห53ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
198
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวีรบุรุษแห่งแผ่นดินลาวล้านช้าง / ดวงไซ หลวงพะสี
ชื่อผู้แต่งดวงไซ หลวงพะสี
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์แห่งรัฐ, 2543
เลขเรียก959.4 ด52ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
199
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปลายลาว ภาค 1.
เลขเรียก740.7 ศ523
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
200
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปลายลาว ภาค 2.
เลขเรียก740.7 ศส523
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
201
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะลายลาว = Traditional Lao patterns / บุนเลิง เวิ่นวิลาวง
ชื่อผู้แต่งบุนเลิง เวิ่นวิลาวง
พิมพลักษณ์[เวียงจันทน์ : ม.ป.พ.], 2532 (เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์แห่งรัฐ)
เลขเรียก741 บ73ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
202
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะลายลาว ภาค 2 / บุนเลิง เวิ่นวิลาวง
ชื่อผู้แต่งบุนเลิง เวิ่นวิลาวง
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : นครหลวงเวียงจันทน์, 2526
เลขเรียก741 บ73ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
203
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสหพันธ์แม่หญิงลาว : สังเคราะห์บางมาตราเกี่ยวกับสิทธิและพันธะของแม่หญิงลาวที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนุญ และก...
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : ศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาว, 1998.
เลขเรียกHQ1750.55 ส456
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
204
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสองพี่น้อง, สองเอื้อยน้อง / ส. บุบผานุวง
ชื่อผู้แต่งส. บุบผานุวง
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : สำนักพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งชาติ สปป.ลาว, 2544
เลขเรียกน ส13ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
205
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสะหลูบสงคามปะชาชนพายใต้กานนำพาของพักปะชาชนปะติวัดลาว 1945-1975 / คะนะโคสะนาอบรมสูนกางพัก
ชื่อผู้แต่งคะนะโคสะนาอบรมสูนกางพัก
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์แห่งรัฐ, 2547.
เลขเรียก320.9594 ค63ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
206
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสังสินไซ 1 : คำกอนคู่ร้อยแก้ว (ขั้น 1-9) / โดยท้าวปางคำ ; ลดจะมา และแปเป็นร้อยแก้วโดย สิลา วีระวง
ชื่อผู้แต่งปางคำ
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : สะมาคมร่วมน้ำใจกับเด็กน้อยลาว (ALC), ค.ศ. 2009 [พ.ศ. 2552]
เลขเรียกPL4236.7 ป541 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
207
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาน โสมทิคิด / สายันห์ ดงแดง
ชื่อผู้แต่งสายันห์ ดงแดง
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : สถาบันค้นคว้าวัฒนธรรม กระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม, 2545 (เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์หนุ่มลาว)
เลขเรียก895.9191 ส63ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
208
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำมะนาใบลาน ทั่วปะเทด คั้งที่ 1 / สถาบันค้นคว้าศิลปะวัฒนธรรมแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสัมมนาใบลานทั่วประเทศ (ครั้งที่ 1 : 2531 : เวียงจันทน์)
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์แห่งรัฐ, 2531.
เลขเรียก895.91003 ส64ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
209
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิละปะลายลาวบูราน : สะหวันนะเขต จำปาสัก / ปรีดา สะหวัดวง.
ชื่อผู้แต่งปรีดา สะหวัดวง.
พิมพลักษณ์ลาว : สถาบันค้นคว้าศิลปะวรรณคดีแห่งชาติ, 1988.
เลขเรียก741.09594 ป486ส 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
210
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิละปะลายลาวบูรานสะหวันนะเขต จำปาสัก / แต้มโดย ปลีดา สะหวัดวิง.
ชื่อผู้แต่งปลีดา สะหวัดวิง.
พิมพลักษณ์[เวียงจันทน์ : สะถาบันค้นคว้าสิละปะวัฒถนะทำแห่งชาด, 2531].
เลขเรียกNC334.ล6 ป46 2531
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา