Found: 277  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
181
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมและประเพณีโบราณลาว / พระมหาเมทิวะถุม, คำผุม พิลาวงส์
ชื่อผู้แต่งพระมหาเมทิวะถุม
พิมพลักษณ์เวียงจันทร์ : ดวงมาภาพพิมพ์, 2554
เลขเรียก394.24954 พ782ว 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
182
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัดจะนานุกม ลาว-ลัดเซีย = Raoccko-Pyccknn Crobapb
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : Mockba, 2525
เลขเรียกอ 495.9191395917 ว114
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
183
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัดจะมานุกม ปาลี-ลาว (สะบับปะถม) / โดย สีสะเหวย สุวันนี
ชื่อผู้แต่งสีสะเหวีย สุวันนี
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : เวียงจันทน์, 2547.
เลขเรียก491.3795919 ส75ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
184
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัทนะทัมและฮีดคองปะเพนีอันดีงามของลาว / พระมะหาเมที วระคุน, คำผุน พิลาวงส์
ชื่อผู้แต่งพระมะหาเมที วระคุน
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : [ม.ป.พ.], 2516.
เลขเรียก390.9594 ม83ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
185
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันนะสิน : วารสารเพื่อวัฒนธรรม = Vannasin- literary and art magazine / ทองใบ โพทิสาน
ชื่อผู้แต่งทองใบ โพทิสาน
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์: [ม.ป.พ], 2547.
เลขเรียก301.29594 ท52ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
186
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิญญาณสะอื้น / แสงพูไซ อินทะวีคำ, โอทอง คำอินซู
ชื่อผู้แต่งแสงพูไซ อินทะวีคำ
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : FLFE Groups, 2547.
เลขเรียกรส ส92ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
187
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยาสารมรดกล้านช้าง : ฉบับที่ 5 มิถุนา-ธันวา 2001 = Lane xang heritage : no.5 June-December 2001 /...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม. สถาบันค้นคว้าวัฒนธรรม
พิมพลักษณ์[เวียงจันทน์ : ม.ป.พ.], 2544 (เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์หนุ่มลาว)
เลขเรียก390.9594 ถ84ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
188
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทีสอนพาสาลาว 2 สำลับนักสึกสาปีที่ 5 ม.2 / บุนหนัก พะละคอน
ชื่อผู้แต่งบุนหนัก พะละคอน
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว, 2544.
เลขเรียก495.919 บ73ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
189
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีการสิดสอนแบบใหม่ = Modern teaching methods / แพลง ทีบีทานโช และ ลี บีภูรา
ชื่อผู้แต่งแพลง ทีบีทานโช
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : เอกภาพการพิมพ์, 2546
เลขเรียก371.3 พ84ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
190
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวีรกรรมพระเจ้าอนุวงศ์ / บรรณาธิการโดย หุนพัน รัตนะวง
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : [ม.ป.พ.], 2546
เลขเรียก959.4 ห53ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
191
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวีรบุรุษแห่งแผ่นดินลาวล้านช้าง / ดวงไซ หลวงพะสี
ชื่อผู้แต่งดวงไซ หลวงพะสี
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์แห่งรัฐ, 2543
เลขเรียก959.4 ด52ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
192
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะลายลาว = Traditional Lao patterns / บุนเลิง เวิ่นวิลาวง
ชื่อผู้แต่งบุนเลิง เวิ่นวิลาวง
พิมพลักษณ์[เวียงจันทน์ : ม.ป.พ.], 2532 (เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์แห่งรัฐ)
เลขเรียก741 บ73ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
193
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะลายลาว ภาค 2 / บุนเลิง เวิ่นวิลาวง
ชื่อผู้แต่งบุนเลิง เวิ่นวิลาวง
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : นครหลวงเวียงจันทน์, 2526
เลขเรียก741 บ73ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
194
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสหพันธ์แม่หญิงลาว : สังเคราะห์บางมาตราเกี่ยวกับสิทธิและพันธะของแม่หญิงลาวที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนุญ และก...
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : ศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาว, 1998.
เลขเรียกHQ1750.55 ส456
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
195
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสองพี่น้อง, สองเอื้อยน้อง / ส. บุบผานุวง
ชื่อผู้แต่งส. บุบผานุวง
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : สำนักพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งชาติ สปป.ลาว, 2544
เลขเรียกน ส13ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา