Found: 287  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
181
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องริบโรมข้อมูนเกี่ยวกับลาวจากหนังสือบูรานของจีน / สะถาบันค้นคว้าวัดทะนะทำ กะซวงถะแหลงข่าวและวัดทะนะทำ...
ชื่อผู้แต่งกะซวงถะแหลงข่าวและวัดทะนะทำ. สะถาบันค้นคว้าวัดทะนะทำ
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : กะซวงถะแหลงข่าวและวัดทะนะทำ สะถาบันค้นคว้าวัดทะนะทำ, 2540
เลขเรียก327.594051 ถ65ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
182
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลัดถะทำมะนูนแห่งสาทาละนะลัด ปะชาทิปะไต ปะชาชนลาว / จัดพิมโดย สะพาปะชาชนสูงสุด.
ชื่อผู้แต่งสภาประชาชนสูงสุด.
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์แห่งรัฐ, 1991.
เลขเรียกDS557.ล65 ส46 2534
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
183
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลูกผู้ชาย / ดวงไช หลวงพะสี
ชื่อผู้แต่งดวงไช หลวงพะสี
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์หนุ่มสาว, 2545.
เลขเรียกรส ด52ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
184
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัจนานุกรม กะตู-ลาว-อังกฤษ / คำเลื่อน สุลาวัน, ทองเพ็ด กิ่งสะดา, แนนซี อา กิดแตโล
ชื่อผู้แต่งคำเลื่อน สุลาวัน
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : สถาบันค้นคว้าวัฒนธรรมลาว, 2541.
เลขเรียกอ 423.9519 ค64ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
185
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัจนานุกรม อังกฤษ-ลาว และลาว-อังกฤษ / พอน บังระวง
ชื่อผู้แต่งพอน บัวระวง
พิมพลักษณ์เวียงจันทร์ : นครหลวงเวียงจันทร์, 2547.
เลขเรียกอ 423.95919 พ53ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
186
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัจนานุกรม อังกฤษ-ลาว และลาว-อังกฤษ / พอน บัวระวง
ชื่อผู้แต่งพอน บัวระวง
พิมพลักษณ์เวียงจันทร์ : นครหลวงเวียงจันทร์, 2543.
เลขเรียกอ 423.95919 พ53ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
187
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมทางด้านฮีตคองประเพณีลาว / จันลา ดวงมาลา
ชื่อผู้แต่งจันลา ดวงมาลา
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : ส.ป.ป. ลาว, 2546
เลขเรียก390.9594 จ63ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
188
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมและประเพณีโบราณลาว / พระมหาเมทิวะถุม, คำผุม พิลาวงส์
ชื่อผู้แต่งพระมหาเมทิวะถุม
พิมพลักษณ์เวียงจันทร์ : ดวงมาภาพพิมพ์, 2554
เลขเรียก394.24954 พ782ว 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
189
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัดจะนานุกม ลาว-ลัดเซีย = Raoccko-Pyccknn Crobapb
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : Mockba, 2525
เลขเรียกอ 495.9191395917 ว114
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
190
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัดจะมานุกม ปาลี-ลาว (สะบับปะถม) / โดย สีสะเหวย สุวันนี
ชื่อผู้แต่งสีสะเหวีย สุวันนี
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : เวียงจันทน์, 2547.
เลขเรียก491.3795919 ส75ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
191
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัทนะทัมและฮีดคองปะเพนีอันดีงามของลาว / พระมะหาเมที วระคุน, คำผุน พิลาวงส์
ชื่อผู้แต่งพระมะหาเมที วระคุน
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : [ม.ป.พ.], 2516.
เลขเรียก390.9594 ม83ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
192
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันนะสิน : วารสารเพื่อวัฒนธรรม = Vannasin- literary and art magazine / ทองใบ โพทิสาน
ชื่อผู้แต่งทองใบ โพทิสาน
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์: [ม.ป.พ], 2547.
เลขเรียก301.29594 ท52ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
193
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิญญาณสะอื้น / แสงพูไซ อินทะวีคำ, โอทอง คำอินซู
ชื่อผู้แต่งแสงพูไซ อินทะวีคำ
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : FLFE Groups, 2547.
เลขเรียกรส ส92ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
194
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยาสารมรดกล้านช้าง : ฉบับที่ 5 มิถุนา-ธันวา 2001 = Lane xang heritage : no.5 June-December 2001 /...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม. สถาบันค้นคว้าวัฒนธรรม
พิมพลักษณ์[เวียงจันทน์ : ม.ป.พ.], 2544 (เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์หนุ่มลาว)
เลขเรียก390.9594 ถ84ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
195
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทีสอนพาสาลาว 2 สำลับนักสึกสาปีที่ 5 ม.2 / บุนหนัก พะละคอน
ชื่อผู้แต่งบุนหนัก พะละคอน
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว, 2544.
เลขเรียก495.919 บ73ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา