Found: 277  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
166
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมโหสถ / มะหาสิลา วีระวงส์, ผู้ลิดจนา ; คำรุ่ง ผาบักคำ, วาดภาพประกอบ
ชื่อผู้แต่งมะหาสิลา วีระวงส์
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์แห่งชาติ, 2516.
เลขเรียกย ส74พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
167
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยอดคะติกะวี / หุมพัน รัดตะนะวง, บัวไล เพ็งแสงคำ
ชื่อผู้แต่งหุมพัน รัดตะนะวง
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : สถาบันค้นคว้าวัฒนธรรม, 2542.
เลขเรียก895.911 ห74ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
168
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยอดคำสอนโบราณลาว / จันลา ดวงมาลา
ชื่อผู้แต่งจันลา ดวงมาลา
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : ดวงมาลาการพิมพ์, 2547.
เลขเรียก895.9191 จ63ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
169
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องย่างสองขาเอาตาไปก่อน : กอนลำ / ส. เดซา
ชื่อผู้แต่งส. เดชา
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์ขาวหนุ่ม, 2543.
เลขเรียก895.9191 ส13ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
170
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทประพันธ์ปฏิวัติ ชุด ปลายปากกาแดนแห่งอิสระ / ทองใบ โพทิสาน, โอทอง คำอินซู
ชื่อผู้แต่งทองใบ โพทิสาน
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : วรรณศิลป์, 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
171
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมเรื่องสั้น"ดอกตดหมาบาน" / สุขี นอระสิลป์
ชื่อผู้แต่งสุขี นอระสิลป์
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : วรรณศิลป์, 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
172
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรอยยิ้มของเลนิน / นิโกลาย บอกดานบ ; แต้มรูบปะกอบโดย อ. อูชากิบ.
ชื่อผู้แต่งนิโกลาย บอกดานบ.
พิมพลักษณ์มิดสะกู : ธาดุกา, 2530.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
173
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรักดอกจึงบอกมา / ดวงจำปา [นามแฝง]
ชื่อผู้แต่งดวงจำปา
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : จำปาการพิมพ์, 2548
เลขเรียก895.911008 ด172ร 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
174
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องริบโรมข้อมูนเกี่ยวกับลาวจากหนังสือบูรานของจีน / สะถาบันค้นคว้าวัดทะนะทำ กะซวงถะแหลงข่าวและวัดทะนะทำ...
ชื่อผู้แต่งกะซวงถะแหลงข่าวและวัดทะนะทำ. สะถาบันค้นคว้าวัดทะนะทำ
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : กะซวงถะแหลงข่าวและวัดทะนะทำ สะถาบันค้นคว้าวัดทะนะทำ, 2540
เลขเรียก327.594051 ถ65ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
175
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลัดถะทำมะนูนแห่งสาทาละนะลัด ปะชาทิปะไต ปะชาชนลาว / จัดพิมโดย สะพาปะชาชนสูงสุด.
ชื่อผู้แต่งสภาประชาชนสูงสุด.
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์แห่งรัฐ, 1991.
เลขเรียกDS557.ล65 ส46 2534
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
176
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลูกผู้ชาย / ดวงไช หลวงพะสี
ชื่อผู้แต่งดวงไช หลวงพะสี
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์หนุ่มสาว, 2545.
เลขเรียกรส ด52ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
177
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัจนานุกรม กะตู-ลาว-อังกฤษ / คำเลื่อน สุลาวัน, ทองเพ็ด กิ่งสะดา, แนนซี อา กิดแตโล
ชื่อผู้แต่งคำเลื่อน สุลาวัน
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : สถาบันค้นคว้าวัฒนธรรมลาว, 2541.
เลขเรียกอ 423.9519 ค64ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
178
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัจนานุกรม อังกฤษ-ลาว และลาว-อังกฤษ / พอน บังระวง
ชื่อผู้แต่งพอน บัวระวง
พิมพลักษณ์เวียงจันทร์ : นครหลวงเวียงจันทร์, 2547.
เลขเรียกอ 423.95919 พ53ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
179
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัจนานุกรม อังกฤษ-ลาว และลาว-อังกฤษ / พอน บัวระวง
ชื่อผู้แต่งพอน บัวระวง
พิมพลักษณ์เวียงจันทร์ : นครหลวงเวียงจันทร์, 2543.
เลขเรียกอ 423.95919 พ53ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
180
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมทางด้านฮีตคองประเพณีลาว / จันลา ดวงมาลา
ชื่อผู้แต่งจันลา ดวงมาลา
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : ส.ป.ป. ลาว, 2546
เลขเรียก390.9594 จ63ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา