Found: 287  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
166
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาลาว (วรรณคดี) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมแบบผสมฟ้างุ้ม / กิแดง พอมกะเสริมสุข ; สง...
ชื่อผู้แต่งกิแดง พอมกะเสริมสุข
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : กรมมัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2513.
เลขเรียก495.919 ก73ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
167
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาลาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / กิแดง พอมกะเสริมสุข
ชื่อผู้แต่งกิแดง พอนกะเสริมสุข
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : กรมมัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2513.
เลขเรียก495.919 ก73ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
168
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาลาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / กิแดง พอมกะเสริมสุข
ชื่อผู้แต่งกิแดง พอมกะเสริมสุข
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : กรมมัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2513.
เลขเรียก495.919 ก73ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
169
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาลาวพื้นฐาน 4 LO202 = Fundamental Lao 4 / วิเชียร อำพนรักษ์
ชื่อผู้แต่งวิเชียร อำพนรักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2553.
เลขเรียกPL4236 ว562 ล.4,495.919 ว72ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
170
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิปัญญาลาวโบราณ / วิวัน จันทะโคด, บุนเพ็ง สุพาบ, บุนไซ วรจันดี
ชื่อผู้แต่งวิวัน จันทะโคด
พิมพลักษณ์[เวียงจันทน์ : ม.ป.พ.], 2545 (เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์แห่งรัฐ]
เลขเรียก895.919 ว75ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
171
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมะหากาบ ท้าวฮุ่ง ท้าวเจือง / ลิดจะนา โดยมะหาสิลา วีระวงส์
ชื่อผู้แต่งมะหาสิลา วีระวงส์
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : หอสมุดแห่งชาติ, 2543.
เลขเรียก895.9191 ส74ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
172
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมะโหสดบันดิด / อุทิน บุนยาวง
ชื่อผู้แต่งอุทิน บุนยาวง
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : ไผ่หนาม, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
173
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมโหสถ / มะหาสิลา วีระวงส์, ผู้ลิดจนา ; คำรุ่ง ผาบักคำ, วาดภาพประกอบ
ชื่อผู้แต่งมะหาสิลา วีระวงส์
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์แห่งชาติ, 2516.
เลขเรียกย ส74พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
174
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยอดคะติกะวี / หุมพัน รัดตะนะวง, บัวไล เพ็งแสงคำ
ชื่อผู้แต่งหุมพัน รัดตะนะวง
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : สถาบันค้นคว้าวัฒนธรรม, 2542.
เลขเรียก895.911 ห74ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
175
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยอดคำสอนโบราณลาว / จันลา ดวงมาลา
ชื่อผู้แต่งจันลา ดวงมาลา
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : ดวงมาลาการพิมพ์, 2547.
เลขเรียก895.9191 จ63ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
176
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องย่างสองขาเอาตาไปก่อน : กอนลำ / ส. เดซา
ชื่อผู้แต่งส. เดชา
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์ขาวหนุ่ม, 2543.
เลขเรียก895.9191 ส13ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
177
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทประพันธ์ปฏิวัติ ชุด ปลายปากกาแดนแห่งอิสระ / ทองใบ โพทิสาน, โอทอง คำอินซู
ชื่อผู้แต่งทองใบ โพทิสาน
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : วรรณศิลป์, 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
178
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมเรื่องสั้น"ดอกตดหมาบาน" / สุขี นอระสิลป์
ชื่อผู้แต่งสุขี นอระสิลป์
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : วรรณศิลป์, 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
179
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรอยยิ้มของเลนิน / นิโกลาย บอกดานบ ; แต้มรูบปะกอบโดย อ. อูชากิบ.
ชื่อผู้แต่งนิโกลาย บอกดานบ.
พิมพลักษณ์มิดสะกู : ธาดุกา, 2530.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
180
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรักดอกจึงบอกมา / ดวงจำปา [นามแฝง]
ชื่อผู้แต่งดวงจำปา
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : จำปาการพิมพ์, 2548
เลขเรียก895.911008 ด172ร 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา