Found: 276  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมอังกฤษ-ลาว / สมจิด สีริ, จันทะพิลิด เจียมสีสุลาด
ชื่อผู้แต่งสมจิด สีริ
พิมพลักษณ์[เวียงจันทน์ : ม.ป.พ.], 2546 (เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์แห่งนครหลวง)
เลขเรียกอ 423.95919 ส42พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระยาฟ้างุ้มแหล่งหล้าธรณี ผู้นำพาสถานปนาอาณาจักรล้านช้างเอกภาพ ครบรอบ 650 ปี / กระทรวงแถลงข่าวและวั...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์แห่งลัด, 2545.
เลขเรียก923.1594 ฟ62พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพาสาลาว 1 = Lao 1 / บุนมี พิงมะนี.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ, 2545?].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพาสาลาวชั้นมัทยมปีที่ 4 / ทองหวา จันทะไพบูน
ชื่อผู้แต่งทองหวา จันทะไพบูน
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : กรมมัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2515.
เลขเรียก495.919 ท52พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพ่อนากับหมาจอก / บัวไข เพ็งพะจัน, หล้าซ้อย แสงดาว ; ภาพประกอบ เพ็ดมะนี แก้วมะนีสุก
ชื่อผู้แต่งบัวไข เพ็งพะจัน
พิมพลักษณ์Bangkok : โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อพัฒนาการอ่านสำหรับเยาวชนลาว, [199-]
เลขเรียกPZ90.L27 B917
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟานเป็นไข้ / โดย สิมแสง เกสาวิละ ; รวบรวม ไวยา สุวันนะจัก ; วาดภาพ สะไหว สีวัด.
ชื่อผู้แต่งสมแสง เกสาวิละ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการร่วมือลาว-ไทยในการพิมพ์สำหรับเด็กน้อย, 2535.
เลขเรียกPZ90.L3 ส286 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟ้าปี้น / ดวงจำปา
ชื่อผู้แต่งดวงจำปา
พิมพลักษณ์เวียงจันทร์ : จำปาการพิมพ์, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาลาว (วรรณคดี) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมแบบผสมฟ้างุ้ม / กิแดง พอมกะเสริมสุข ; สง...
ชื่อผู้แต่งกิแดง พอมกะเสริมสุข
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : กรมมัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2513.
เลขเรียก495.919 ก73ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาลาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / กิแดง พอมกะเสริมสุข
ชื่อผู้แต่งกิแดง พอนกะเสริมสุข
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : กรมมัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2513.
เลขเรียก495.919 ก73ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาลาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / กิแดง พอมกะเสริมสุข
ชื่อผู้แต่งกิแดง พอมกะเสริมสุข
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : กรมมัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2513.
เลขเรียก495.919 ก73ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาลาวพื้นฐาน 4 LO202 = Fundamental Lao 4 / วิเชียร อำพนรักษ์
ชื่อผู้แต่งวิเชียร อำพนรักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2553.
เลขเรียกPL4236 ว562 ล.4,495.919 ว72ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิปัญญาลาวโบราณ / วิวัน จันทะโคด, บุนเพ็ง สุพาบ, บุนไซ วรจันดี
ชื่อผู้แต่งวิวัน จันทะโคด
พิมพลักษณ์[เวียงจันทน์ : ม.ป.พ.], 2545 (เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์แห่งรัฐ]
เลขเรียก895.919 ว75ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมะหากาบ ท้าวฮุ่ง ท้าวเจือง / ลิดจะนา โดยมะหาสิลา วีระวงส์
ชื่อผู้แต่งมะหาสิลา วีระวงส์
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : หอสมุดแห่งชาติ, 2543.
เลขเรียก895.9191 ส74ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมะโหสดบันดิด / อุทิน บุนยาวง
ชื่อผู้แต่งอุทิน บุนยาวง
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : ไผ่หนาม, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมโหสถ / มะหาสิลา วีระวงส์, ผู้ลิดจนา ; คำรุ่ง ผาบักคำ, วาดภาพประกอบ
ชื่อผู้แต่งมะหาสิลา วีระวงส์
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์แห่งชาติ, 2516.
เลขเรียกย ส74พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา