Found: 287  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ลาว :
ชื่อผู้แต่งทวาสา โสยะวาถำถ
พิมพลักษณ์ลาว : วาจัม, 1989
เลขเรียกDS 555.57 ท315
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ลาว : แต่โบราณถึง 1946 / มะหาสิลา วีระวงส์
ชื่อผู้แต่งมะหาสิลา วีระวงส์
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : มันทาตุราษ, 2544.
เลขเรียก959.4 ส74ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ลาว : ดึกดำบรรพ์-ปัจจุบัน / คณะค้นคว้าเฉพาะกิจประวัติศาสตร์ลาว สุเมด โพธิสาน, หนูไช พู...
ชื่อผู้แต่งสุเมด โพธิสาน
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : กระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม, 2543.
เลขเรียก959.4 ส74ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ลาว : โดยย่อ / ค้นคว้าและเรียบเรียงโดย คำเพา พอนแก้ว.
ชื่อผู้แต่งคำเพา พอนแก้ว.
พิมพลักษณ์ลาว : บันไท ชอนปันยา, [2010?].
เลขเรียกDS555.3 .ค64
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์แขวงสาละวัน
พิมพลักษณ์[เวียงจันทน์ : ม.ป.พ.], 2543.
เลขเรียก959.4 ป46ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประหวัดศาสตร์ลาว = A Lao history in brief / คำเพิง พอมแก้ว.
ชื่อผู้แต่งคำเพิง พอมแก้ว.
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์สีสะหวาด, 2010.
เลขเรียก959.4 ค372ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเทศลาวและการต่อสู้มีชัยของประชาชนลาวด้านลัทธิเมืองขึ้นแบบใหม่ของอเมริกา / พูมิ วงวิจิด
ชื่อผู้แต่งพูมิ วงวิจิด
เลขเรียก320.9594 พ74ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเทศลาวในชุมปี ค.ศ.1640 = Relation nouvelle et curieuse du Royaume de Lao / โดย คุณพี มารีนี ; ห...
ชื่อผู้แต่งMarini, Gio. Filippo de, 1608-1682.
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : สถาบันค้นคว้าศิลปะวรรณคดีและภาษาศาสตร์ของลาว, [1980?]
เลขเรียกDS555.6 M27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเทศลาวในปี ค.ศ. 1640 / คุนพ่อมารีนี ; หุมพัน รัดตะนะวง, แปล
ชื่อผู้แต่งคุนพ่อมารีนี
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์แห่งรัฐ, [2551?]
เลขเรียก959.4 ค73ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเทศลาวในสังคมนานาชาติ / บุญคง สุขวัด
ชื่อผู้แต่งบุญคง สุขวัด
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : วิสาหกิจโรงพิมพ์ศึกษา, 2545.
เลขเรียก330.9594 บ72ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประโยชน์ของวรรณคดี = ปะโหยดของวันนะคะดี / มะหาศิลา วีระวงส์
ชื่อผู้แต่งมหาสิลา วีระวงส์
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาหางอึ่ง / ดาวเวียง บุดนาโค
ชื่อผู้แต่งดาวเวียง บุดนาโค
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2546
เลขเรียก895.9191 ด65ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปะตูไช : การก่อส้าง ความหมาย กิติสัก / ทำ ไชยะสิดเสนา
ชื่อผู้แต่งทำ ไชยะสิดเสนา
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : วิสาหกิจ, 2538.
เลขเรียก930.1 ท62ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปะหวัดนะคอนเวียงจัน / สิลา วีละวงส์
ชื่อผู้แต่งสิลา วีละวงส์
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : [ม.ป.พ.], 2542.
เลขเรียก959.4 ส74ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปะหวัดย่อพะทาดหลวงเวียงจัน.
พิมพลักษณ์ลาว : ปึ้มแห่งลัด, 2553.
เลขเรียกDS555.3 .ป46 2553
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา