Found: 277  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเทศลาวในชุมปี ค.ศ.1640 = Relation nouvelle et curieuse du Royaume de Lao / โดย คุณพี มารีนี ; ห...
ชื่อผู้แต่งMarini, Gio. Filippo de, 1608-1682.
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : สถาบันค้นคว้าศิลปะวรรณคดีและภาษาศาสตร์ของลาว, [1980?]
เลขเรียกDS555.6 M27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเทศลาวในปี ค.ศ. 1640 / คุนพ่อมารีนี ; หุมพัน รัดตะนะวง, แปล
ชื่อผู้แต่งคุนพ่อมารีนี
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์แห่งรัฐ, [2551?]
เลขเรียก959.4 ค73ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเทศลาวในสังคมนานาชาติ / บุญคง สุขวัด
ชื่อผู้แต่งบุญคง สุขวัด
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : วิสาหกิจโรงพิมพ์ศึกษา, 2545.
เลขเรียก330.9594 บ72ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประโยชน์ของวรรณคดี = ปะโหยดของวันนะคะดี / มะหาศิลา วีระวงส์
ชื่อผู้แต่งมหาสิลา วีระวงส์
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาหางอึ่ง / ดาวเวียง บุดนาโค
ชื่อผู้แต่งดาวเวียง บุดนาโค
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2546
เลขเรียก895.9191 ด65ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปะตูไช : การก่อส้าง ความหมาย กิติสัก / ทำ ไชยะสิดเสนา
ชื่อผู้แต่งทำ ไชยะสิดเสนา
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : วิสาหกิจ, 2538.
เลขเรียก930.1 ท62ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปะหวัดนะคอนเวียงจัน / สิลา วีละวงส์
ชื่อผู้แต่งสิลา วีละวงส์
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : [ม.ป.พ.], 2542.
เลขเรียก959.4 ส74ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปะหวัดย่อพะทาดหลวงเวียงจัน.
พิมพลักษณ์ลาว : ปึ้มแห่งลัด, 2553.
เลขเรียกDS555.3 .ป46 2553
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปะหวัดวัดอินแปงมะหาวิหานพะเจ้าใหย่และอะพินิหาน / ทำ ไชยะสิดเสนา
ชื่อผู้แต่งทำ ไชยะสิดเสนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2536.
เลขเรียก294.33 ท62ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปะหวัดสาดพักปะชาชนปะติวัดลาว (โดยสังเขป) / คะนะชี้นำค้นคว้าทิดสะดี และพึดติกำสูนกางพัก
ชื่อผู้แต่งคะนะชี้นำค้นคว้าทิดสะดี และพึดติกำสูนกางพัก
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : คณะชี้นำค้นคว้าทฤษฎีและพฤติกรรมศูนย์กลางพรรค, 2540.
เลขเรียก329.9594 ค63ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปะหวัดสาดลาว (ดึกดำบัน-ปะจุบัน) / กระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม
พิมพลักษณ์เวียงจัน : โรงพิมพ์แห่งรัฐ, 2543
เลขเรียก959.4 ป119
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปะหวัดสาดสิละปะและสะถาปัดตะยะกำสินลาว เหล้ม 1 / บุญเฮง บัวสีแสงประเสิด.
ชื่อผู้แต่งบุญเฮง บัวสีแสงประเสิด.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.: ม.ป.พ., 2534].
เลขเรียกNA6016 .บ73
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปาโตทำวีด / เอับเกนี แปกมัก ; แปลโดย สินะคอน ปะทุมมะลัด ; วาดโดย แกนริก วานเก้.
ชื่อผู้แต่งแปกมัก, เอับเกนี.
พิมพลักษณ์[มีดสะกู] : ราดูกา, 2533.
เลขเรียกPZ90.L28 ป799 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพงสาวดารเมืองพวน / ลำดับกษัตริย์เมืองพวน / ผู้สืบสายสกุล / คำหมั่น วงกตรัตนะ
ชื่อผู้แต่งคำหมั่น วงกตรัตนะ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2475?]
เลขเรียก959.4 ค65พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพงสาวะดานลาว แต่บูราน เถิง 1946 / มะหาสิลา วีระวงส์
ชื่อผู้แต่งมะหาสิลา วีระวงส์
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : หอสมุดแห่งชาติ, 2544.
เลขเรียก959.4 ส74พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา