Found: 771  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
271
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'gugŏ kyosil yŏt pogi : ch'ogŭp, chunggŭp ŭl wihan hwaltongji = 한국어 교실 엿 보기 초급・중급 을 위한 활동지 /...
ชื่อผู้แต่งHan gug eo gyo yug yeol lin yeong gu hoe.
พิมพลักษณ์Seoul : Ha Woo, 2017.
เลขเรียก495.782 Ha233H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
272
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'gugŏ kyoyuk ŭl wihan Han'gugŏ parŭm kyoyungnon = 한국어 교육 을 위한 한국어 발음 교육론 / Chong-dŏk Kim.
ชื่อผู้แต่งChong-dŏk, Kim.
พิมพลักษณ์Seoul : Pagijŏng, 2017.
เลขเรียก495.7 Ch548H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
273
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'gugŏ kyoyukcha rŭl wihan Han'guk ŏmun kyubŏm = 한국어 교육자 를 위한 한국 어문 규범 / Hyŏng-il Cho.
ชื่อผู้แต่งHyŏng-il, Cho.
พิมพลักษณ์Seoul : Pagijŏng, 2017.
เลขเรียก495.7 Hy997H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
274
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'gugŏ kyoyukhak sajŏn = 한국어 교육학 사전 / Sŏul Taehakkyo Kugŏ Kyoyuk Yŏn'guso p'yŏn.
พิมพลักษณ์Seoul : Hau, 2014.
เลขเรียก495.703 En56
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
275
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'gugŏ munhwa kyoyuk kangŭi = 한국어 문화 교육 강의 / Cho Hyŏn-yong.
ชื่อผู้แต่งCho, Hyŏn-yong.
พิมพลักษณ์Seoul : Tosŏ Ch'ulp'an Hau, 2013.
เลขเรียก495.7 Ch545H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
276
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'gugŏ ŏhwi chŏngbok hagi : han nun e ssok tŭrŏ onŭn kyeyak yongŏ 300 = 한국어 어휘 정복하기 한눈에 쏙 들...
ชื่อผู้แต่งKim, Jong -seop.
พิมพลักษณ์Seoul : Howe, 2017.
เลขเรียก495.7824 Ki49H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
277
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'gugŏ tongsa, hyŏngyongsa hwaryong mabŏpsa = 한국어 동사 · 형용사 활용 마법사 / Chi-sun Nam.
ชื่อผู้แต่งChi-sun, Nam.
พิมพลักษณ์Seoul : Pagijŏng, 2007.
เลขเรียก495.7 Ch542H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
278
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'guk munhwa ŏttŏk'e karŭch'il kŏt in'ga : iron kwa silche = 한국 문화 어떻게 가르칠 것 인가 : 이론 과 실제 / So...
ชื่อผู้แต่งSŏng-hŭi yi.
พิมพลักษณ์Seoul :.
เลขเรียก495.7 So698H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
279
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'guk Munhwasa / National Institute of Korean History.
พิมพลักษณ์Seoul : Doosan Dong A, 2005.
เลขเรียก951.9 Ha239
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
280
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'guk ŏnŏhak yŏn'gu wa Han'gugŏ kyoyuk = 한국 언어학 연구 와 한국어 교육 / Kang Ŭn-guk oe.
ชื่อผู้แต่งKang ŭn-guk oe.
พิมพลักษณ์Seoul : Tosŏ Ch'ulp'an Hau, 2015.
เลขเรียก495.7 Ka16H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
281
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'guk sŏye munhwa ŭi yŏksa = 한국 서예 문화 의 역사 / Kuksa P'yŏnch'an Wiwŏnhoe.
พิมพลักษณ์Seoul : Kyŏngin Munhwasa, 2011.
เลขเรียก745.61 Ha233
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
282
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'guk ŭl pinnaen uri munhwa best 10 = 한국을 빛낸 우리문화 베스트 10 / Min-ju Ch'oe, Uri Nuri.
ชื่อผู้แต่งMin-ju, Ch'oe.
พิมพลักษณ์Seoul : Tarim, 2012.
เลขเรียก915.19 Mi665H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
283
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan-Chung kamgak hyŏngyongsa taejo yŏn'gu = 한중 감각형용사 대조 연구 / Kwak, Il-sŏng.
ชื่อผู้แต่งKwak, Il-sŏng.
พิมพลักษณ์Seoul : Hawoo, 2017.
เลขเรียก495.7 Kw98H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
284
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHanbando kodae munhwa sok ui Ullungdo : t'ogimunhwa = ฮันบันโค โคแดมุนฮวา ซกเอ อูลอึงโด โทกีมุนฮวา ...
พิมพลักษณ์Seoul : Northeast Asian History Foundation, c2010.
เลขเรียกDS924.U44 H36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
285
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHanbando ŭi hŭk, tojagi ro t'aeŏnada = 한반도 의 흙, 도자기 로 태어나다 / [p'yŏnjŏ Kuksa P'yŏnch'an Wiwŏnhoe ; p'...
พิมพลักษณ์Seoul : Kuksa P'yŏnch'an Wiwŏnhoe, 2010.
เลขเรียก728.09519 Ha233
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา