Found: 771  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
256
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHaengjongpop / Kim Tong-hui cho.
ชื่อผู้แต่งKim, Tong-hui.
พิมพลักษณ์Soul Tukpyolsi : Pagyongsa, 2012.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
257
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHaknyeon kwahakkyokwaseo "jikoo" = ฮังนยอน กวาฮักคโยกวาซอ "ชีกู" / 4 Chawon ; Kim Do-yeong, ภาพ
ชื่อผู้แต่ง4 chawon.
พิมพลักษณ์Seoul : Dongascience, 2007.
เลขเรียกQE501.25 F58 2007
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
258
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHaknyeon kwahakkyokwaseo "shikmool" = ฮังนยอน กวาฮักคโยกวาซอ "ชิงมูล" / 4 Chawon ; Kim Do-yeong, ภาพ
ชื่อผู้แต่ง4 chawon.
พิมพลักษณ์Seoul : Dongascience, 2007.
เลขเรียกQK49 F58 2007
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
259
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHaksŭpcha rŭl wihan Han'gugŏ yuŭiŏ sajŏn = 학습자 를 위한 한국어 유의어 사전 / Cho Min-jŏng ... [et al.].
พิมพลักษณ์Seoul : Pagijŏng, 2013.
เลขเรียก495.73 Ha156
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
260
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHallyu ŭi suyong kwa Hanʼgugŏ kyoyuk. Ilbon, Chungguk pʻyŏn = 한류의 수용과 한국어 교육 : 일본・중국 편 / Chŏng Hye-g...
ชื่อผู้แต่งChŏng, Hye-gyŏng.
พิมพลักษณ์Seoul : Pagijŏng, 2007.
เลขเรียก495.782421 Ch548H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
261
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan gug eo bal eum kwa mun beob = Introduction to Korean pronunciation and grammar = 한국어 발음과 문법 / Yu...
ชื่อผู้แต่งCh'oe, Yun-gon.
พิมพลักษณ์Seoul : Ha u, 2015.
เลขเรียก495.78241 Ch545H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
262
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan gug eo su eob eo tteo ke ha neun ga? = 한국어 수업 어떻게 하는가? / Bong ja Baeg.
ชื่อผู้แต่งBong ja, Baeg.
พิมพลักษณ์Seoul : Seo ul Ha u, 2013.
เลขเรียก495.7428 Bo715H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
263
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan hae, sagyejŏl e tamgin uri p'ungsok = 한 해, 사계절 에 담긴 우리 풍속 / p'ilcha Chŏng Sŭng-mo, Chu Kang-hyŏn...
ชื่อผู้แต่งChŏng, Sŭng-mo 1953-.
พิมพลักษณ์Kyŏnggi-do Kwach'ŏn-si : Kuksa P'yŏnch'an Wiwŏnhoe, 2011.
เลขเรียก779.36 Ch548H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
264
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'gugin ŭi saenghwal munhwa 1 : Kwanhon sangje ŭirye wa poksik munhwa = 한국인 의 생활 문화 1 : 관혼 상제 의례 와...
ชื่อผู้แต่งCh'oe, Chun-sik.
พิมพลักษณ์Seoul : Tosŏ Ch'ulp'an Hau, 2017.
เลขเรียก306.519 Ch545H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
265
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'gugin ŭn wae kŭrŏlkkayo? = 한국인 은 왜 그럴까요? / Ch'oe Chun-sik.
ชื่อผู้แต่งCh'oe, Chun-sik.
พิมพลักษณ์Seoul : Hau, 2016.
เลขเรียก305.8009519 Ch545H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
266
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'gugŏ kyosa rŭl wihan chunggŭp kyoan = 한국어 교사를 위한 중급 교안 / Kim, Chu-hui ...[et al].
พิมพลักษณ์Seoul : Pagijŏng, 2014.
เลขเรียก495.7824 Hg239
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
267
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'gugŏ kyoyuk ŭi ihae = 한국어 교육의 이해 / Kim, Jong Sup.
ชื่อผู้แต่งKim, Jong sup.
พิมพลักษณ์Seoul : Howa, 2014.
เลขเรียก495.7428 Ki49H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
268
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'gugŏ parŭm chŏngbok hagi = 한국어 발음 정복 하기 / Kim Chung-sŏp ...[al et].
พิมพลักษณ์Seoul : Hawoo Publishing Inc, 2016.
เลขเรียก495.7824 Hn239
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
269
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'gugŏ, munhwa rŭl mal hada : Han'gugŏ munhwa ŏnŏhak kangŭi = 한국어, 문화 를 말하다 : 한국어 문화 언어학 강의 / Cho ...
ชื่อผู้แต่งCho, Hyŏn-yong 1966-.
พิมพลักษณ์Seoul : Tosŏ Ch'ulp'an Hau, 2017.
เลขเรียก495.7 Ch545Ha
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
270
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'gugŏ kyosa rŭl wihan munhyŏng yemunjip = 한국어 교사 를 위한 문형 예문집 / Yŏng-suk Song ...[et al].
พิมพลักษณ์Seoul : Pagijŏng, 2013.
เลขเรียก495.7 Hn239
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา