Found: 771  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
166
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChayŏn kwa chŏngsŏng ŭi sanmul, uri ŭmsik = 자연 과 정성 의 산물, 우리 음식 / Kuksa Pʻyŏnchʻan Wiwŏnhoe.
พิมพลักษณ์Seoul : Tusan Tonga, 2006.
เลขเรียก641.59519 Ch512
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
167
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChef Korean study Korean
พิมพลักษณ์Seoul : s.n., 2010
เลขเรียก495.7 C515 2010
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
168
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChejŏng chip = 제정 집 / Yi Tal-ch'ung.
ชื่อผู้แต่งYi, Tal-ch'ung.
พิมพลักษณ์Seoul : Han'guk Kojŏn Pŏnyŏgwŏn, 2013.
เลขเรียก895.7108 Yi44C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
169
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChido wa sajin ŭro ponŭn Tonghae wa Tokto / Tokto Yŏn'guso p'yŏn = East Sea and Dokdo through maps a...
พิมพลักษณ์Sŏul-si : Tongbuga Yŏksa Chaedan, 2014.
เลขเรียก951.9 Ch533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
170
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChodeung moolri hwahak saengsaeng kyokwaseo = โชดึง มูลรี ฮวาฮัก แซงแซง กโยกวาซอ / Jeong Chang-hoo...
ชื่อผู้แต่งJeong, Chang-hoon.
พิมพลักษณ์Seoule : Wisdom House, 2009.
เลขเรียกQ163 J46 2009
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
171
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChosŏn i pon Ilbon = 조선 이 본 일본 / Kuksa P'yŏnch'an Wiwŏnhoe p'yŏn.
พิมพลักษณ์Seoul : Tusan Tonga, 2009.
เลขเรียก951.902 Ch551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
172
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChosŏn hugi ŭi chŏngch'i = 조선 후기 의 정치 / Kuksa P'yŏnch'an Wiwŏnhoe.
พิมพลักษณ์Kyŏnggi-do Kwach'ŏn-si : Kuksa P'yŏnch'an Wiwŏnhoe, 2003.
เลขเรียก951.902 Ch551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
173
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChosŏn wang toksal sakŏn : Choson wang toksalsŏl ŭl tullŏssan sumanŭn ŭihok kwa susukkekki = ...
ชื่อผู้แต่งYi, Tŏg-il.
พิมพลักษณ์Seoul : asan Chʻodang, 2005.
เลขเรียก951.9 Yi51C 2005
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
174
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChŏnggŭl malli : Cho Chŏng-nae changp'yŏn sosŏl = 정글 만리 : 조 정래 장편 소설. / Chŏng-nae Cho.
ชื่อผู้แต่งCho, Chŏng-nae.
พิมพลักษณ์Seoul : Haenaem, 2013.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
175
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChŏnjaeng ŭi kiwŏn esŏ sanghŭn kkaji = 전쟁 의 기원 에서 상흔 까지 / Kuksa Pʻyŏnchʻan Wiwŏnhoe.
พิมพลักษณ์Seoul : Tusan Tonga, 2006.
เลขเรียก951.9 Ch548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
176
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChungguk munmyong tam'won gongchong kwa sonsa kogohak yon'gu hyonhwang punsok = จุงกุก มุนมยองทัมวอ...
พิมพลักษณ์Seoul : Northeast Asian History Foundation, c2008.
เลขเรียกDS741.65 C48
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
177
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChungguk tongbuk kongjong Koguryosa yon'gu nonjo punsok = จุงกุง "ทงบกคงจอง" โคคูรยอซา ยอนกูนนจอ บู...
พิมพลักษณ์Seoul : Nortbeast Asian History Foundation, 2010.
เลขเรียกDS911.74 C48
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
178
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChungguk ui ch$1 (Bongsa p$1 (Byonch$1 (Ban kwa ch$1 (Bongsayon'gu = จุงกุกเอ ซองซา พยอนซานกวา ...
พิมพลักษณ์Seoul : Northeast Asian History Foundation, c2010.
เลขเรียกDS753.92 C48
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
179
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChungguk ui tongil kukkaron pon Koguryosa = จุงกุกเอ ทงอิลกุกการนอือโร โพน โคคูรยอซา / Jeong Woony...
ชื่อผู้แต่งJeong, Woonyong.
พิมพลักษณ์Seoul : Northeast Asian History Foundation, 2009.
เลขเรียกDS911.74 J46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
180
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChungguk yoksa hakkye ui Chongsa yongu tonghyang = จุงกุก ยอกซาฮักกเยเอ ซองซายอนกู ทงฮยาง / Yoo Ja...
พิมพลักษณ์Seoul : Northeast Asian History Foundation, c2009.
เลขเรียกDS754 C48
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา