Found: 136  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง199 เพลงดังในอดีตและปัจจุบัน / จันทอน ทำมะเทโว
ชื่อผู้แต่งจันทอน ทำมะเทโว
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์หนุ่มลาว, 2547.
เลขเรียก782.42 จ63ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 วิระกะสัดแห่งอานาจักลาวล้านช้าง / ดวงไช หลวงพะสี
ชื่อผู้แต่งดวงไช หลวงพะสี
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์แห่งรัฐ, 2543.
เลขเรียก923.1594 ฟ62พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCollection of Lao folktales : the ten best stories selected from the second Lao folktale writing co...
พิมพลักษณ์Vientiane : Ministry of Education, 2006.
เลขเรียกGR311 C697
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEnglish-Lao, Lao-English dictionary.
พิมพลักษณ์เวียงจัน : โรงพิมพ์นะคอนหลวงเวียงจัน, 1999.
เลขเรียกPL4251.L3 E58
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องHong Harm Tao [videorecording] = หงส์หามเต่า ข้อยตั๊วะเจ้า เฮาฮักกัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บูมเมอแรง ออนไลน์, 2018.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLao for beginners : an introduction to the spoken and written language of Laos / by Tatsuo Hoshino...
ชื่อผู้แต่งHoshino, Tatsuo
พิมพลักษณ์Boston : Tuttle Publishing, 2000
เลขเรียกPL4251.L31 .H6 1989,495.9127 Ho825L
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTen of the best Lao folk tales : selected from the folk tale essay contest for elementary school st...
พิมพลักษณ์Vientiane : Ministry of Education, 2005.
เลขเรียกGR311 T289
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Official Lao P.D.R. guidebook / National tourism authority of lao PDR.
ชื่อผู้แต่งNational Tourism Authority of Lao PDR.
พิมพลักษณ์Lao : ASEAN, 2003.
เลขเรียก915.94 Na277O
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องViet-Lao.
พิมพลักษณ์เวียงจัน : โรงพิมพ์แห่งลัด, 2013.
เลขเรียกPL4251.L3 V666
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมาย / กรมโฆษณาเผยแผ่กฎหมาย กระทรวงยุติธรรม
ชื่อผู้แต่งกระทรวงยุติธรรม. กรมโฆษณาเผยแผ่กฎหมาย
พิมพลักษณ์[เวียงจันทน์ : ม.ป.พ.], 2546 (เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์แห่งรัฐ)
เลขเรียกส 346.07 ท94ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายว่าด้วยการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อม / องค์การวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ชื่อผู้แต่งองค์การวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
พิมพลักษณ์[เวียงจันทน์ : ม.ป.พ.], 2544 (เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์แห่งรัฐ)
เลขเรียก301.3012 อ22ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและการคุ้มครองการลงทุนของต่างประเทศอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / สภา...
ชื่อผู้แต่งสภาแห่งชาติ
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : ห้องการประจำการของคณะกรรมการคุ้มครองการลงทุนต่างประเทศ, 2537.
เลขเรียก342.594 ส46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกะถิน / พระมะหาบุนทะวี วิไลจักร์
ชื่อผู้แต่งพระมะหาบุนทะวี วิไลจักร์
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : [ม.ป.พ.], 2546.
เลขเรียก390.9594 บ73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาบกอนพื้นเมือง / คำผุย พนลือชา, คำผุย โพทสาน, เวียงแก้ว นวนนะวง
ชื่อผู้แต่งคำผุย พนลือชา
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : [ม.ป.พ.], 2534.
เลขเรียก895.911 ค63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาบปู่สอนหลาน กาบหลานสอนปู่ / หุมพัน รัดตะนะวง
ชื่อผู้แต่งหุมพัน รัดตะนะวง
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : [ม.ป.พ.], 2542.
เลขเรียก895.911 ห74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา