Found: 90  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาลาวพื้นฐาน 4 LO202 = Fundamental Lao 4 / วิเชียร อำพนรักษ์
ชื่อผู้แต่งวิเชียร อำพนรักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2553.
เลขเรียกPL4236 ว562 ล.4,495.919 ว72ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรอยยิ้มของเลนิน / นิโกลาย บอกดานบ ; แต้มรูบปะกอบโดย อ. อูชากิบ.
ชื่อผู้แต่งนิโกลาย บอกดานบ.
พิมพลักษณ์มิดสะกู : ธาดุกา, 2530.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลัดถะทำมะนูนแห่งสาทาละนะลัด ปะชาทิปะไต ปะชาชนลาว / จัดพิมโดย สะพาปะชาชนสูงสุด.
ชื่อผู้แต่งสภาประชาชนสูงสุด.
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์แห่งรัฐ, 1991.
เลขเรียกDS557.ล65 ส46 2534
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมและประเพณีโบราณลาว / พระมหาเมทิวะถุม, คำผุม พิลาวงส์
ชื่อผู้แต่งพระมหาเมทิวะถุม
พิมพลักษณ์เวียงจันทร์ : ดวงมาภาพพิมพ์, 2554
เลขเรียก394.24954 พ782ว 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิละปะลายลาวบูราน : สะหวันนะเขต จำปาสัก / ปรีดา สะหวัดวง.
ชื่อผู้แต่งปรีดา สะหวัดวง.
พิมพลักษณ์ลาว : สถาบันค้นคว้าศิลปะวรรณคดีแห่งชาติ, 1988.
เลขเรียก741.09594 ป486ส 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิละปะลายลาวบูรานสะหวันนะเขต จำปาสัก / แต้มโดย ปลีดา สะหวัดวิง.
ชื่อผู้แต่งปลีดา สะหวัดวิง.
พิมพลักษณ์[เวียงจันทน์ : สะถาบันค้นคว้าสิละปะวัฒถนะทำแห่งชาด, 2531].
เลขเรียกNC334.ล6 ป46 2531
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิ้นกับแม่ยิงลาว = Sinh and Lao women / โดย เวียงคำ นันทะวงดวงสี
ชื่อผู้แต่งเวียงคำ นันทะวงดวงสี
พิมพลักษณ์[เวียงจันทร์, ลาว] : ปานคำ ไฮ-เท็ก, 2006
เลขเรียก746.09594 ว924ส 2006
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหมีขาว ท่องลาว = A polar bear visits Laos / by Sasha Alyson ; illustations by Tiane Vilayphonechit...
ชื่อผู้แต่งSasha alyson.
พิมพลักษณ์Vientiane : Dokked Publishing company, 2006.
เลขเรียกPZ90.l28 S252 2006
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจ้ามหาอุปราช เพชรราช / โดย มหาสิลา วีระวงส์
ชื่อผู้แต่งมหาสิลา วีระวงส์
พิมพลักษณ์[เวียงจันทร์, ลาว] : ดอกเกด, 2003
เลขเรียก959.4 ม247จ 2003
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเด็กน้อยจากเมืองสิมบรก / ย. มาขินา ; แต้มรูปโดย ว. อาโบขิน.
ชื่อผู้แต่งย. มาขินา.
พิมพลักษณ์มิดสะกู : ราดูกา, 2528.
เลขเรียกPZ90.L27 ย111 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง = Learning English by yourself / รวบรวมโดย ดวงจัน วันนะบุบผา
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์พุ่มลาว, 2007
เลขเรียก495.9191 ร831 2007
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเลื่องของท้าวปิกที่โรงหมอ / นิโกลาย โนชิบ ; แปลโดย สินะคอน ปะทุมมะลัด ; วาดโดย โบริด กาลาอูชิบ.
ชื่อผู้แต่งโนชิบ, นิโกลาย.
พิมพลักษณ์[มีดสะกู] : ราดูกา, [25--].
เลขเรียกPZ90.L28 น931
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวสสันดรชาดก / ของ กรมวรรณคดีแห่งราชอาณาจักรลาว.
ชื่อผู้แต่งชาดก.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : กรมวรรณคดีแห่งราชอาณาจักรลาว, 2504.
เลขเรียก294.308 ม233
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียน พูมสาด : ชันมัดทะยมสิกสา ปีที่ 3 / รวบรวมโดย พิมบุด สะดาจิด, มิคิบ กิ่งกิดติสัก, ทองวิไล ...
พิมพลักษณ์เวียงจัน : กะซวงสึกสาทิกานและกีลา สะถาบันค้นคว้าวิทะยาสาดกานสึกสา, 2555.
เลขเรียกGB280.L27 บ891 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมปีที่ 3 / เรียบเรียงโดย รส พิมบุด สะดาจิด, มถึบ กิ่งกิตติสัก, ทรงวิไล...
ชื่อผู้แต่งรส พิมบุด
พิมพลักษณ์[เวียงจันทร์, ลาว] : กระทรวงศึกษาธิการสปป ลาว, 2012
เลขเรียก915.9404 ร172บ 2012
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา