Found: 90  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท้าวบางถำ / โดย อำพอน ขันทะวิไล, ทองสะหวัน สิวังสา, ขันถำ สุกทะวิไล ; ทองดี ขันทะวิไล, วาดภาพ.
ชื่อผู้แต่งอำพอน ขันทะวิไล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการร่วมมือลาว-ไทยในการพิมพ์เป็นสำหรับเด็กน้อย, 2535.
เลขเรียกPZ90.L28 อ692 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท้าวหงคำ / โดย อำพอน ขันทะวิไล, ทองสะหวัน สิวงสา, ขันคำ สุดทะวิไล ; วาดภาพ, ดวงดี ขันทะวิไล.
ชื่อผู้แต่งอำพอน ขันทะวิไล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการร่วมือลาว-ไทยในการพิมพ์สำหรับเด็กน้อย, [2535].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนกเค้าไม่มีรัง / เขียนโดย ไวยา สุวันนะจัก, ปาเกียน หลวงไชชะนะ ; วาดภาพ สินพาวัน วิไลแสง.
ชื่อผู้แต่งไวยา สุวันนะจัก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการร่วมือลาว-ไทยในการพิมพ์สำหรับเด็กน้อย, [2535].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานพื้นเมืองลาว / โพไข จันทะวังสา, เขียน ; ทองใบ โพธิสสาน, วาดภาพ.
ชื่อผู้แต่งโพไข จันทะวังสา.
พิมพลักษณ์หลวงพะบาง : วันนะสิบ, 2531.
เลขเรียกPL4236.5.L28 พ967 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบูนข้อยวาดทาน / บุนเสิม แสงมะนี, เขียน ; กองมะนี ปานมะไลทอง, วาดภาพ.
ชื่อผู้แต่งบุนเสิน แสงมะนี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการร่วมมือลาว-ไทยในการพิมพ์เป็นสำหรับเด็กน้อย, 2535.
เลขเรียกPZ90.L28 บ637 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบ๊อบในบางกอก = Bangkok Bob / by Sasha Alyson ; illustrations by Teng Thaotueheu.
ชื่อผู้แต่งSasha alyson.
พิมพลักษณ์Vientiane : Kokked Publishing Company, 2006.
เลขเรียกPZ90.L28 S252 2006
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ลาว : โดยย่อ / ค้นคว้าและเรียบเรียงโดย คำเพา พอนแก้ว.
ชื่อผู้แต่งคำเพา พอนแก้ว.
พิมพลักษณ์ลาว : บันไท ชอนปันยา, [2010?].
เลขเรียกDS555.3 .ค64
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประหวัดศาสตร์ลาว = A Lao history in brief / คำเพิง พอมแก้ว.
ชื่อผู้แต่งคำเพิง พอมแก้ว.
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์สีสะหวาด, 2010.
เลขเรียก959.4 ค372ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเทศลาวในชุมปี ค.ศ.1640 = Relation nouvelle et curieuse du Royaume de Lao / โดย คุณพี มารีนี ; ห...
ชื่อผู้แต่งMarini, Gio. Filippo de, 1608-1682.
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : สถาบันค้นคว้าศิลปะวรรณคดีและภาษาศาสตร์ของลาว, [1980?]
เลขเรียกDS555.6 M27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประโยชน์ของวรรณคดี = ปะโหยดของวันนะคะดี / มะหาศิลา วีระวงส์
ชื่อผู้แต่งมหาสิลา วีระวงส์
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปะหวัดย่อพะทาดหลวงเวียงจัน.
พิมพลักษณ์ลาว : ปึ้มแห่งลัด, 2553.
เลขเรียกDS555.3 .ป46 2553
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปะหวัดสาดสิละปะและสะถาปัดตะยะกำสินลาว เหล้ม 1 / บุญเฮง บัวสีแสงประเสิด.
ชื่อผู้แต่งบุญเฮง บัวสีแสงประเสิด.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.: ม.ป.พ., 2534].
เลขเรียกNA6016 .บ73
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปาโตทำวีด / เอับเกนี แปกมัก ; แปลโดย สินะคอน ปะทุมมะลัด ; วาดโดย แกนริก วานเก้.
ชื่อผู้แต่งแปกมัก, เอับเกนี.
พิมพลักษณ์[มีดสะกู] : ราดูกา, 2533.
เลขเรียกPZ90.L28 ป799 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมภาษาลาว = วัดจะนานุกมพาสาลาว / ค้นคว้าและรวบรวมโดย ทองคำ อ่อนมะนีสอน.
ชื่อผู้แต่งทองคำ อ่อนมะนีสอน.
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์: หอสมุดแห่งชาติลาว, 2008.
เลขเรียก495.91913 T665
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟานเป็นไข้ / โดย สิมแสง เกสาวิละ ; รวบรวม ไวยา สุวันนะจัก ; วาดภาพ สะไหว สีวัด.
ชื่อผู้แต่งสมแสง เกสาวิละ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการร่วมือลาว-ไทยในการพิมพ์สำหรับเด็กน้อย, 2535.
เลขเรียกPZ90.L3 ส286 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา