Found: 112  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชา 448353 การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร = Food quality control and assurance / ...
ชื่อผู้แต่งณัฐสุดา สุมณศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
เลขเรียกTP372.5 ณ371
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนที่ ย่อส่วนโลก / ทีมงานกบนอกกะลา : เนื้อหาสารคดี ; Poly Wizard : เรื่องและภาพ
ชื่อผู้แต่งวิซาร์ด, โพลีกอน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานฝ่ายสินค้า การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร บุญชู เสือรุ่ง Text
ชื่อผู้แต่งบุญชู เสือรุ่ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป) โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี, 2559
เลขเรียกวพ 658.314 บ436ร 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท อาปิโก อมตะ จำกัด การัณยภาส การเกต Text
ชื่อผู้แต่งการัณยภาส การเกต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2559
เลขเรียกวพ 658.314 ก532ร 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโฆสิต ปั่นเปี่ยมรัษฎ์ / ยุพนา ปั้นเปี่ยมรัษฎ์...[และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท : ม.ป.พ., [2559].
เลขเรียกHN700.59 .ฆ95 2559
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโจโจ้ขี้โมโห Christian Lamblin, เรื่อง ; Regis Faller และ Charlotte Roederer, ภาพ ; ภัทรมน พัวไพโรจน...
ชื่อผู้แต่งภัทรมน พัวไพโรจน์, ผู้แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์คิดดี้ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
112
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องไอดี 4: สงครามใหม่วันบดโลก 4 ภาค 2 Independence Day 2: Resurgence (2016) [DVD].
พิมพลักษณ์นนทบุรี บริษัทแคททาลิสท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา