Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับนักศึกษาคณะครุ...
ชื่อผู้แต่งกริช ภัทรภาคิน
พิมพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, กรุงเทพฯ 2558
เลขเรียกวพ2558 375.42 ก244ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน...
ชื่อผู้แต่งพินท์สุดา สุรมังกรวงศ์
พิมพลักษณ์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, กรุงเทพฯ 2558
เลขเรียกวพ 301.34 พ681ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องหลักพุทธธรรมที่ปรากฎในธรรมนิยาย เรื่องสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมของ สุทัสสา อ่อนค้อม ปริญญา อยู่เป็น...
ชื่อผู้แต่งปริญญา อยู่เป็นแก้ว
พิมพลักษณ์สาขาวิชาไทยศึกษา โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, กรุงเทพฯ 2558
เลขเรียกวพ 294.344 ป458ห 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา