Found: 42  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท้าวบางถำ / โดย อำพอน ขันทะวิไล, ทองสะหวัน สิวังสา, ขันถำ สุกทะวิไล ; ทองดี ขันทะวิไล, วาดภาพ.
ชื่อผู้แต่งอำพอน ขันทะวิไล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการร่วมมือลาว-ไทยในการพิมพ์เป็นสำหรับเด็กน้อย, 2535.
เลขเรียกPZ90.L28 อ692 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท้าวหงคำ / โดย อำพอน ขันทะวิไล, ทองสะหวัน สิวงสา, ขันคำ สุดทะวิไล ; วาดภาพ, ดวงดี ขันทะวิไล.
ชื่อผู้แต่งอำพอน ขันทะวิไล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการร่วมือลาว-ไทยในการพิมพ์สำหรับเด็กน้อย, [2535].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนกเค้าไม่มีรัง / เขียนโดย ไวยา สุวันนะจัก, ปาเกียน หลวงไชชะนะ ; วาดภาพ สินพาวัน วิไลแสง.
ชื่อผู้แต่งไวยา สุวันนะจัก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการร่วมือลาว-ไทยในการพิมพ์สำหรับเด็กน้อย, [2535].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานพื้นเมืองลาว / โพไข จันทะวังสา, เขียน ; ทองใบ โพธิสสาน, วาดภาพ.
ชื่อผู้แต่งโพไข จันทะวังสา.
พิมพลักษณ์หลวงพะบาง : วันนะสิบ, 2531.
เลขเรียกPL4236.5.L28 พ967 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบูนข้อยวาดทาน / บุนเสิม แสงมะนี, เขียน ; กองมะนี ปานมะไลทอง, วาดภาพ.
ชื่อผู้แต่งบุนเสิน แสงมะนี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการร่วมมือลาว-ไทยในการพิมพ์เป็นสำหรับเด็กน้อย, 2535.
เลขเรียกPZ90.L28 บ637 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบ๊อบในบางกอก = Bangkok Bob / by Sasha Alyson ; illustrations by Teng Thaotueheu.
ชื่อผู้แต่งSasha alyson.
พิมพลักษณ์Vientiane : Kokked Publishing Company, 2006.
เลขเรียกPZ90.L28 S252 2006
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปาโตทำวีด / เอับเกนี แปกมัก ; แปลโดย สินะคอน ปะทุมมะลัด ; วาดโดย แกนริก วานเก้.
ชื่อผู้แต่งแปกมัก, เอับเกนี.
พิมพลักษณ์[มีดสะกู] : ราดูกา, 2533.
เลขเรียกPZ90.L28 ป799 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟานเป็นไข้ / โดย สิมแสง เกสาวิละ ; รวบรวม ไวยา สุวันนะจัก ; วาดภาพ สะไหว สีวัด.
ชื่อผู้แต่งสมแสง เกสาวิละ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการร่วมือลาว-ไทยในการพิมพ์สำหรับเด็กน้อย, 2535.
เลขเรียกPZ90.L3 ส286 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรอยยิ้มของเลนิน / นิโกลาย บอกดานบ ; แต้มรูบปะกอบโดย อ. อูชากิบ.
ชื่อผู้แต่งนิโกลาย บอกดานบ.
พิมพลักษณ์มิดสะกู : ธาดุกา, 2530.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิละปะลายลาวบูราน : สะหวันนะเขต จำปาสัก / ปรีดา สะหวัดวง.
ชื่อผู้แต่งปรีดา สะหวัดวง.
พิมพลักษณ์ลาว : สถาบันค้นคว้าศิลปะวรรณคดีแห่งชาติ, 1988.
เลขเรียก741.09594 ป486ส 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหมีขาว ท่องลาว = A polar bear visits Laos / by Sasha Alyson ; illustations by Tiane Vilayphonechit...
ชื่อผู้แต่งSasha alyson.
พิมพลักษณ์Vientiane : Dokked Publishing company, 2006.
เลขเรียกPZ90.l28 S252 2006
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเด็กน้อยจากเมืองสิมบรก / ย. มาขินา ; แต้มรูปโดย ว. อาโบขิน.
ชื่อผู้แต่งย. มาขินา.
พิมพลักษณ์มิดสะกู : ราดูกา, 2528.
เลขเรียกPZ90.L27 ย111 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเลื่องของท้าวปิกที่โรงหมอ / นิโกลาย โนชิบ ; แปลโดย สินะคอน ปะทุมมะลัด ; วาดโดย โบริด กาลาอูชิบ.
ชื่อผู้แต่งโนชิบ, นิโกลาย.
พิมพลักษณ์[มีดสะกู] : ราดูกา, [25--].
เลขเรียกPZ90.L28 น931
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียน พูมสาด : ชันมัดทะยมสิกสา ปีที่ 3 / รวบรวมโดย พิมบุด สะดาจิด, มิคิบ กิ่งกิดติสัก, ทองวิไล ...
พิมพลักษณ์เวียงจัน : กะซวงสึกสาทิกานและกีลา สะถาบันค้นคว้าวิทะยาสาดกานสึกสา, 2555.
เลขเรียกGB280.L27 บ891 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมปีที่ 6 / เรียบเรียงโดย วรงวิจิด สุดทิเดด ... [และคนอื่น ๆ] ; กวดแก้...
พิมพลักษณ์[เวียงจันทร์, ลาว] : กระทรวงศึกษาธิการสปป ลาว, [2548].
เลขเรียก959.4 บ892 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา