Found: 11  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCac bai giang ve tu tuong phuong dong / Tran Dinh Huou.
ชื่อผู้แต่งTran, Dinh Huou.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi, 2007.
เลขเรียก100 Tr772C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan mac tu : tac pham va loi binh / Ton Thao Mien.
ชื่อผู้แต่งTon, Thao Mien
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Van Hoc, 2007.
เลขเรียก895.922 To663H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLe tuc trong gia dinh nguoi viet / Bui Xuan My.
ชื่อผู้แต่งBui, Xuan My
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Van Hoa - Thong Tin, 2007.
เลขเรียก390.9597 Bu932L
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLuat di san van hoa va van ban huong dan thi hanh / Nguyen Duy Hung.
ชื่อผู้แต่งNguyen, Duy Hung
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Chinh Tri Quoc Gia, 2007.
เลขเรียก340.11 Ng576L
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNhung van de ngu phap tieng viet hien dai / Luu Van Lang.
ชื่อผู้แต่งLuu, Van Lang.
พิมพลักษณ์TP-Hochi Minh : Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xc Hoi, 2007.
เลขเรียก495.922 Lu975N
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPhong tuc Viet Nam : phong tuc gia dinh, xa hoi, le tet / Thanh Liem.
ชื่อผู้แต่งThanh, Liem.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Van Hoa - Thong Tin, 2007.
เลขเรียก390.9597 Th367P
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTho tan Da : tac pham va loi binh / Tuan Thanh, Vu Nguyen.
ชื่อผู้แต่งTuan, Thanh.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Van Hoc, 2007.
เลขเรียก895.922 Tu883T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTieng Viet 3 : tap mot / Nguyen Minh Thuyet.
ชื่อผู้แต่งNguyen, Minh Thuyet.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Giao Duc, 2007
เลขเรียก495.922 Ng576T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTuc ngu cac dan toc Viet Nam ve giao duc dao duc / Nguyen Nghia Dan.
ชื่อผู้แต่งNguyen, Nghia Dan
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Giao Duc, 2007.
เลขเรียก398.9597 Ng576T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องVan hoa dao duc o nuoc ta hien nay : van de va giai phap / Le Quy Duc, Hoang Chi Bao.
ชื่อผู้แต่งLe, Quy Duc
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Van Hoa Thong Tin, 2007.
เลขเรียก390.9597 Le433V
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องViet Nam : dat nuoc con nguoi / Le Thong.
ชื่อผู้แต่งLe, Thong.
พิมพลักษณ์Da Nang : Nha Xuat Ban Giao Duc, 2007.
เลขเรียก915.97 Le433V
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา