Found: 11,143  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง220 สูตร น้ำผักผลไม้เปลี่ยนชีวิต ต้าน 59 โรคร้าย / เฉินเยี่ยนฝู่, เขียน ; โสรัจ นิโรธสมาบัติ, แปล
ชื่อผู้แต่งเฉินเยี่ยนฝู่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2561
เลขเรียกRM666.B466 ฉ491 2561,641.34 ฉ491ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง23.5 องศาที่โลกเอียง / น้ำเงิน นามสมมุติ, เขียน ; u_rai 3, ภาพ
ชื่อผู้แต่งน้ำเงิน นามสมมุติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอเวอร์วาย, [2561]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2310 กรุงธนบุรีผงาด / สุเจน กรรพฤทธิ์.
ชื่อผู้แต่งสุเจน กรรพฤทธิ์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : วิริยะธุรกิจ, 2561.
เลขเรียกDS579.1 ส755 2561,959.3024 ส755ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2310 อวสานกรุงศรีฯ / สุเจน กรรพฤทธิ์ text
ชื่อผู้แต่งสุเจน กรรพฤทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2561
เลขเรียกDS577 ส755 2561,959.3023 ส752ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
..more
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24 กตัญญู (ยี่จับสี่เฮ่า) / คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2561.
เลขเรียกPN989.C4 ย318
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
112
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง24 ชั่วโมง จับเวลาฝ่าตาย = [คอมแพคดิสก์] 24 Hours To Live / บูมเมอแรง ออนไลน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มุมเมอแรง ออนไลน์, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24 ชั่วโมง พูดภาษาอังกฤษ เป๊ะ!! / ยุวนาฏ คุ้มขาว (ครูกวาง)
ชื่อผู้แต่งยุวนาฏ คุ้มขาว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อะเบณาท์ บุ๊ค, 2561
เลขเรียกPE1065 ย-ย 2561,428.24 ย442ย 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24-hour in emergency medicine / บวร วิทยชำนาญกุล ... [และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561.
เลขเรียกWB105 T971 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง247 โบราณสถานภาคใต้ที่ขึ้นทะเบียนแล้วและข้อมูลหลักฐานใหม่ทางโบราณคดี / [บรรณาธิการ อาณัติ บำรุงวงศ์...
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา และ สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช กรมศิลปากร, 2561.
เลขเรียก959.3 ส473
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี กรมการจัดหางาน / กรมการจัดหางาน text
ชื่อผู้แต่งกรมการจัดหางาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน, 2561
เลขเรียก354.593074 ก169ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี กรมการจัดหางาน / กรมการจัดหางาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี กรมการจัดหางาน / กรมการจัดหางาน.
ชื่อผู้แต่งกรมการจัดหางาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน, 2561.
เลขเรียกHD5972.55 ก169ป 2561,354.593074 ก169ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 เทคนิค พิชิต TCAS สอบเข้ามหาวิทยาลัย ไม่ใช่เรื่องยาก / ไตรภพ ดาพัวพันธ์.
ชื่อผู้แต่งไตรภพ ดาพัวพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยาม พี.เจ.พี ปริ้นท์ติ้ง, 2561.
เลขเรียก378.161 ต943ย 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง27 วิธีคิดแล้วรวย แบบเถ้าแก่ใหญ่ / กนต์นธี ณรงค์เดช.
ชื่อผู้แต่งกนต์นธี ณรงค์เดช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อะเบ๊าท์บุ๊ค, 2561.
เลขเรียกHF5386 ก127 2561,650.1 ก127ย 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา